Reklama
Reklama

Niemcy: Czy każdy pracownik ma prawo do Urlaubsgeld?

Dodatek urlopowy w Niemczech

Czy wszystkie osoby pracujące w Niemczech mają prawo do otrzymania dodatku urlopowego?

Większość osób aktywnych zawodowo z utęsknieniem czeka na urlop, a w czasach pandemii na możliwość podróżowania po świecie. Możliwość odpoczynku w tropikach może zapewnić jednak tylko odpowiednia ilość pieniędzy. Z tego powodu niektórzy pracodawcy wypłacają swoim zatrudnionym tzw. Urlaubsgeld, czyli dodatek urlopowy w Niemczech. Czy szefowie są jednak do tego zobowiązani? Oto odpowiedzi.

Jaka jest różnica między Urlaubsentgelt a Urlaubsgeld?

Nie wszyscy są w stanie rozróżnić Urlaubsentgelt od Urlaubsgeld. Pierwsze to dalsze wypłacanie wynagrodzenia w trakcie urlopu, drugie - dodatkowe finansowe świadczenie pracodawcy.

Czy mam prawo do Urlaubsgeld?

Nie, prawny obowiązek wypłaty dodatku urlopowego nie istnieje. Ten może wynika jednak ze zbiorowego układu pracy, umowy o pracę, ogólnego zobowiązana lub zakładowego zwyczaju. Prawo do Urlaubsgeld z powodu zakładowego zwyczaju ma miejsce, gdy pracodawca trzy lata z rzędu wypłacał dodatek urlopowy, bez umownego obowiązku.

Z powodu pandemii koronawirusa pracownicy nie podróżują tyle, ile kiedyś. To może skłonić pracodawcę, do niewypłacenia dodatku urlopowego. Po co komu bowiem Urlaubsgeld, jeśli nie podróżuje. Jednak skreślenie Urlaubsgeld jest zasadniczo jednostronnie niemożliwe, jeśli zostało to ustalone w zbiorowym układzie pracy.

Ile wynosi Urlaubsgeld w Niemczech?

Wysokość dodatku urlopowego zależy od hojności pracodawcy. Ten może:

  • Wypłacać co roku ryczałtową kwotę,
  • Wypłacać tę samą stawkę za każdy dzień urlopu,
  • Wypłacać procentowy dodatek do Urlaubsentgelt.

Rodziców nie obowiązują szczególne regulacje, nie ma prawa do dodatkowych pieniędzy urlopowych z tytułu posiadania dzieci.

Kiedy Urlaubsgeld musi zostać wypłacony?

To zależy od pracodawcy lub ustaleń zawartych w umowie o pracę czy zbiorowym układzie pracy. W przypadku zakładowego zwyczaju wszystko zależy od ostatnich lat. Jeśli w minionych latach dodatek urlopowy był wypłacany w marcu, w kolejnych też powinien być wypłacany w tym samym miesiącu. Możliwe jest ustalenie także konkretnej daty w sezonie urlopowym.

Czy przy wypowiedzeniu umowy, pracownik musi oddać Urlaubsgeld?

Przykład: Pracownik otrzymał w kwietniu Urlaubsgeld dodatkowo do wynagrodzenia, a kilka tygodni później odszedł z pracy. Jego pracodawca może zażądać zwrotu pieniędzy, jeśli Urlaubsgeld zostało wypłacone jako premia lojalnościowa. To zdarza się jednak bardzo rzadko. Wiele regulacji o obowiązku zwrotu pieniędzy w umowach o pracę jest nieskutecznych. Podobnie wygląda sytuacja w przypadku choroby. Jeśli pracownik choruje przez dłuższy czas, może nie otrzymać Urlaubsgeld, jednak tylko jeśli zostało to jasno ustalone.

Czu świadczenie Urlaubsgeld jest zwolnione z podatku?

Nie, Urlaubsgeld jest opodatkowany. Jedyny wyjątek: Kwota leży poniżej limitu 156 euro na osobę. W przypadku, gdy zatrudniony jest żonaty/zamężna, kwota zwolniona od podatku zwiększa się o 104 euro za partnera i 52 za każde dziecko.