Jak napisać niemieckie wypowiedzenie umowy o pracę?

Wypowiedzenie umowy o pracę w Niemczech

By zakończyć stosunek pracy, trzeba złożyć wypowiedzenie. Jaką formę ma ono jednak mieć i co musi zawierać?

Nadszedł czas na zmianę pracy. Najpierw trzeba jednak zakończyć trwający stosunek pracy. W tym celu trzeba złożyć wypowiedzenie umowy. To musi mieć formę pisemną.

O czym muszę pamiętać, składając wypowiedzenie umowy?

Kto chce zakończyć swój stosunek pracy, powinien pamiętać o następujących sprawach:

Forma: Wypowiedzenie umowy musi mieć formę pisemną i być złożone na papierze. Wysłanie e-maila, krótki telefon czy wysłanie wiadomości na WhatsAppie nie wystarczą.

Termin: W wypowiedzeniu umowy należy podać konkretny termin.

Jednoznaczność: Musi być jasne, że pracownik chce zakończyć stosunek pracy. Należy podać więc jednoznaczne informacje. Najlepiej podpisać dokument "Kündigung", czyli wypowiedzenie umowy, a pierwsze zdanie rozpocząć słowami "Hiermit kündige ich ..." (pl. Niniejszym rezygnuję...).

Dostarczenie: Ważne, by pracodawca otrzymał pismo osobiście. Wypowiedzenie umowy obowiązuje od momentu przekazania dokumentu.

Podpis: Rezygnację należy podpisać osobiście. Podpis elektroniczny nie jest w tym przypadku ważny.

WSKAZÓWKA! By mieć pewność, że pracodawca otrzyma wypowiedzenie umowy, warto przekazać dokument osobiście, samemu wrzucić pismo do skrzynki pocztowej lub poprosić osobę dostarczającą o pisemne potwierdzenie. Możliwe jest także wynajęcie kuriera.

Co można dodać do wypowiedzenia umowy?

Powód rezygnacji: Powodu rezygnacji nie trzeba powodować w przypadku zwykłego wypowiedzenia umowy z zachowaniem terminu wypowiedzenia (ordentliche Kündigung). Z kolei w przypadku außerordentliche Kündigung, czyli nadzwyczajnego wypowiedzenia umowy ten jest wymagany.

Podziękowanie: Jeśli pracownik kończy pracę w firmie na dobrych stosunkach, warto umieścić na końcu wypowiedzenia umowy krótkie podziękowanie za dobrą współpracę

Wzór wypowiedzenia umowy

Sehr geehrte Frau Mustermann,

hiermit kündige ich meinen Arbeitsvertrag ordentlich und fristgerecht zum nächstmöglichen Zeitpunkt. Bitte bestätigen Sie den Erhalt der Kündigung sowie das Beendigungsdatum unseres Arbeitsverhältnisses.

Ich bitte um die Ausstellung eines qualifizierten Arbeitszeugnisses.

Mit freundlichen Grüßen

(własnoręczny podpis)

Jakich terminów należy dotrzymać?

Kto chce zrezygnować z pracy, musi dotrzymać okresów i terminów wypowiedzenia umowy. Ustawowe Kündigungsfrist (pl. okres wypowiedzenia umowy) trwa przez 4 tygodnie. Warto pamiętać, że w umowie o pracę może zostać zawarty dłuższy okres wypowiedzenia umowy.

WSKAZÓWKA! Kto nie ma zapewnionej nowej posady, po złożeniu wypowiedzenia umowy u szefa, powinien zarejestrować się w urzędzie pracy.

Źródło: t-online