Zmiana pracy, a Minijob. O czym należy pamiętać?

minijob

Wraz z rozpoczęciem nowego roku część osób zatrudnionych w niewielkim wymiarze godzin pragnie zmienić pracodawcę. Jakich zasad należy jednak przestrzegać?

Czy mogę tak po prostu zakończyć pracę w niewielkim wymiarze godzin (niem. Minijob)?

Jeśli osoba zatrudniona w formie Minijob chce zakończyć stosunek pracy, musi przestrzegać tego samego ustawowego okresu wypowiedzenia umowy, jak pracodawca, który zwolniłby pracownika. Okres ten wynosi 4 tygodnie od 15 lub ostatniego dnia miesiąca.

Kto jest zatrudniony jako tymczasowa pomoc, może z pracodawcą ustalić krótszy okres wypowiedzenia umowy w okresie pierwszych 3 miesięcy pracy. To musi zostać zawarte jednak w umowie.

Czy mogę mieć kilka Minijob jednocześnie?

Zasadniczo osoba może wykonywać więcej niż 1 Minijob jednocześnie, jeśli nie posiada głównego zatrudnienia zobowiązanego do ubezpieczenia. Wymogiem jest jednak, by suma zarobków we wszystkich Minijob nie przekraczała granicy 450 euro miesięcznie. Jeśli tak się stanie, wszystkie stosunki pracy będą zobowiązane do ubezpieczenia i stracą status Minijob.

Czy Minijob zapewni mi emeryturę?

Kto zmieni pracodawcę i rozpocznie pracę w niewielkim wymiarze godzin u nowego pracodawcy, będzie zobowiązany do ubezpieczenia emerytalnego. Oznacza to, że dla wszystkich osób, które w dotychczasowym Minijob zwolniły się z obowiązku odprowadzania składek, będzie to ostatnia szansa na wpis do kasy emerytalnej i emeryturę.

Czy w Minijob obowiązuje okres próbny?

To zależy od pracodawcy. Jeśli przyszły pracownik i jego szef ustalą wspólnie, że będzie obowiązywał okres próbny, muszą wpisać go do umowy o pracę. Tzw. Probezeit nie może trwać dłużej niż 6 miesięcy oraz umożliwia zakończenie stosunku pracy przez obie strony z uwzględnieniem dwutygodniowego okresu wypowiedzenia.