Reklama

Niemieckie umowy o pracę do zmiany: Co musi zawierać nowy Arbeitsvertrag?

arbeitsvertrag

W celu zwiększenia ochrony pracowników od 1 sierpnia niemieckie umowy o pracę będą musiały zawierać więcej informacji.

Niemieccy pracodawcy są zobowiązani do zawierania w umowach o pracę istotnych warunków zatrudnienia, co reguluje ustawa Nachweisgesetz (NachwG). Ten nakaz został teraz rozszerzony. To powoduje, że wiele umów o pracę musi zostać poprawionych. I to szybko. Nowe prawo obowiązuje bowiem od 1 sierpnia 2022.

Dotychczas umowa o pracę musiała zawierać następujące informacje:

 • Imiona i adresy stron umowy,
 • Moment rozpoczęcia stosunku pracy,
 • Okres obowiązywania zatrudnienia w przypadku umowy o pracę na czas określony,
 • Miejsce pracy,
 • Nazwa i opis wykonywanego zawodu,
 • Wysokość wynagrodzenia oraz informacje co się na nie składa,
 • Czas pracy,
 • Długość urlopu wypoczynkowego,
 • Okres wypowiedzenia,
 • Informację o zbiorowych układach pracy, porozumieniach zakładowych itp., które dotyczą stosunku zatrudnienia.

Co musi znaleźć się w umowie od 1 sierpnia?

Nowe wytyczne europejskie zakładają kolejne punkty, które muszą znaleźć się w niemieckiej umowie o pracę:

 • Data zakończenia stosunku pracy,
 • Informację co składa się na wynagrodzenie wraz z informacją o płacy za nadgodziny, dodatki, premie itp., jak i sposób wypłaty pieniędzy,
 • Ustalony czas pracy, przerwy, okresy spoczynku oraz przy pracy zmianowej, częstotliwość pracy zmianowej oraz zasady zmian,
 • Ewentualne prawo do dalszego kształcenia zapewnionego przez pracodawcę,
 • Ewentualny wybór miejsca pracy przez zatrudnionego,
 • Jeśli pracodawca zapewnia pracownikowi zakładowe zabezpieczenie emerytalne poprzez fundusz emerytalny, musi podać zatrudnionemu nazwę i adres usługodawcy. Chyba że to fundusz jest zobowiązany do zgłoszenia się u pracownika,
 • Jeśli ustalono, długość obowiązywania okresu próbnego,
 • Jeśli ustalono, możliwość nałożenia nadgodzin i wymogi z tym związane,
 • Przy zakończeniu stosunku pracy procedury, które muszą przestrzegać zarówno pracodawca, jak i zatrudniony, wymóg przedłożenia formy pisemnej, okresy wypowiedzenia, powództwo o ochronie przed wypowiedzeniem.

Sierpień się zaczął, a ja nie otrzymałem nowej umowy o pracę - Co dalej?

Jeśli umowa o pracę nie zawiera informacji, które od sierpnia muszą zostać uwzględnione, należy to zmienić. Pracownik może pisemnie zażądać o zmianę.