Niemcy: Do czego będzie potrzebny osobisty numer identyfikacji podatkowej w 2016 roku?

Zgodnie z prawem podatkowym od 1 stycznia 2016 do skorzystania z różnego rodzaju ulg niezbędny będzie osobisty numer identyfikacyjny - tzw. Steuer ID.

Warto zwrócić uwagę, że nie chodzi tutaj o numer identyfikacji podatkowej Twojego przedsiębiorstwa, lecz o Twój osobisty numer, przyznany kilka lat temu przez Federalny Centralny Urząd Podatkowy.

Numer identyfikacji podatkowej czyli Steuer ID będzie potrzebny w przypadku ubiegania się o wiele ulg podatkowych:

- Wniosek o zwolnienie od podatku – od początku roku bank nie rozpatrzy wniosku o zwolnienie od podatku, jeżeli nie przedłożymy numeru identyfikacji podatkowej. Poza tym, będzie mógł zatrzymać podatek od dochodów kapitałowych. Jeżeli numer zostanie przedłożony z opóźnieniem, ale w roku 2016, bank wypłaci nadpłacony podatek od dochodów kapitałowych.

- Zasiłek rodzinny (Kindergeld) -  od początku roku w kasie świadczeń rodzinnych trzeba przedłożyć numer identyfikacji podatkowej dziecka i swój. Jeżeli tego nie zrobimy, kasa sama o to poprosi. Od 2017 Kindergeld nie będzie wypłacany tym, którzy nie przedłożyli swojego numeru identyfikacji podatkowej.

- Utrzymanie – osoby utrzymujące jednego z rodziców lub dziecko, na które nie przysługuje już Kindergeld, może odliczyć związane z tym koszty w maksymalnej wysokości 8.652 euro jako wyjątkowe obciążenie. Zatwierdzenie odliczenia będzie możliwe tylko po przedłożeniu numeru identyfikacji podatkowej osoby wspieranej.

Wielu przedsiębiorców nie zauważyło nawet, że prócz numeru identyfikacji podatkowej osoby prawnej, przydzielono im również osobisty numer identyfikacji podatkowej. Gdzie można go znaleźć? Jeżeli od 2009 roku otrzymywałeś decyzję o wymiarze podatku dochodowego, znajdziesz go właśnie tam. Osoby pracujące znajdą go również w zaświadczeniu o podatku od wynagrodzenia.

Wskazówka: Jeżeli nie masz pod ręką żadnego z zaświadczeń, pozostaje Ci zwrócenie się do Federalnego Centralnego Urzędu Podatkowego z prośbą o przypomnienie osobistego numeru identyfikacyjnego. Otrzymasz go po kilku tygodniach pocztą.