Reklama
Reklama

Niemcy: Upomnienia od A do Z

Za co możesz dostać upomnienie pracując w małym przedsiębiorstwie? Możliwości jest wiele - lepiej wiedzieć, na co uważać.

Upomnieniem pracodawca daje do zrozumienia, że pod żadnym pozorem nie pochwala Twojego zachowania. Jeżeli przedsiębiorstwo objęte jest ustawą o ochronie pracowników przed nieuzasadnionym wypowiedzeniem umowy o pracę, upomnienie prowadzi do zwolnienia. Podobnie sytuacja wygląda, gdy pracujesz w danej firmie dłużej niż sześć miesięcy – wtedy wpierw musisz otrzymać upomnienie, aby później szef mógł Cię zwolnić.

Uwaga: Warto pamiętać, że nie za każde „złe” zachowanie otrzymasz upomnienie. W przypadku obniżonej wydajności możesz dostać upomnienie tylko wtedy, gdy celowo nie wypełniasz swoich obowiązków. Jeżeli pracujesz wolniej z powodu choroby, pracodawca nie ma prawa Cię upomnieć.

Lista najważniejszych upomnień od A do Z

Alkohol

Jeżeli złamałeś zakaz spożywania alkoholu w pracy, możesz dostać upomnienie. Nie dostaniesz go tylko wówczas, gdy jesteś uzależniony od alkoholu.

Atmosfera w miejscu pracy

Jeżeli Twoje zachowanie zakłóca spokój w miejscu pracy, dostaniesz upomnienie.

Czas pracy

Niestosowanie się do rozkładu pracy (rozpoczęcie i zakończenie pracy, czas jej wykonywania, przerwy) również może kończyć się upomnieniem.

Korzystanie z telefonu

Jeżeli skorzystasz z telefonu służbowego w celu załatwiania spraw prywatnych bez zgody pracodawcy, możesz dostać za to upomnienie.

Nieprzestrzeganie instrukcji wykonywania pracy

Za nie stosowanie się do instrukcji możesz dostać upomnienie.

Nieusprawiedliwiona nieobecność

Jeżeli nie usprawiedliwisz swojej nieobecności, szef ma prawo Cię upomnieć.

Niezdolność do pracy, zwolnienie lekarskie

Jeżeli nie powiadomisz w porę pracodawcy o swojej chorobie, możesz dostać upomnienie. Tak samo z przedłożeniem orzeczenia lekarskiego.

Obowiązek zachowania tajemnicy

Zdradzanie tajemnic zakładowych mimo panującego obowiązku zachowania tajemnicy może skończyć się upomnieniem.

Obraza i zniewaga

Obraza lub zniewaga przełożonych, innych współpracowników i klientów są karane upomnieniem.

Przedłużanie przerw

Możesz dostać upomnienie za samowolne przedłużanie przerw.

Rękoczyny

Jeżeli wziąłeś udział w bójce z innym pracownikiem dostaniesz upomnienie.

Wrogie postępowanie wobec obcokrajowców

Upomnienie bez wyjątku.

Wypadek samochodowy

Gdy spowodujesz wypadek samochodowy, prowadząc pojazd służbowy, możesz dostać upomnienie.

Zachowanie

Niestosowne zachowanie wobec przełożonych, innych współpracowników i klientów karane jest upomnieniem.

Zachowanie pozasłużbowe

Za takie zachowanie na miejscu pracy pracodawca może upomnieć Cię tylko wtedy, gdy wpływa na wasz stosunek pracy

Zajęcie wynagrodzenia

Nie możesz dostać upomnienia za zajęcie swojego wynagrodzenia.

Zakaz palenia

Za palenie papierosów w miejscu, gdzie panuje zakaz, Twój szef może Cię upomnieć.

Złe wykonywanie pracy

Upomnienie za źle wykonaną pracę możesz dostać tylko wtedy, gdy wykonujesz ją źle z premedytacją. Jeżeli popełnianie błędów nie zależy od Ciebie, nie możesz dostać upomnienia.

Zwolnione tempo pracy

Jeżeli celowo opóźniasz tempo pracy lub obijasz się możesz dostać upomnienie.