Reklama
Reklama

Minijob - o tym należy pamiętać

Liczba osób zatrudnionych na tzw. Drobnym etacie w Niemczech sukcesywnie rośnie. Nie jest to jednak nic nadzwyczajnego, bowiem wynagrodzenie nieprzekraczające 450 euro nie podlega opodatkowaniu. Jednak i ta forma zatrudnienia nie jest wolna od kruczków i pułapek. Przypominamy o najważniejszych kwestiach.

Zasadniczo o drobnym etacie mówimy, kiedy osoba zatrudniona wykonuje drobny etat i otrzymuje wynagrodzenie nie wyższe niż 450 euro miesięcznie. Jeśli ta granica nie zostaje przekroczona pracownik nie jest zobowiązany do odprowadzenia składek ani podatków. Innymi słowy wynagrodzenie wypłacane przez pracodawcę trafia w pełnej wysokości do portfela pracownika. Z tego też powodu zatrudnienie na zasadach minijob nie jest brane pod uwagę przy deklaracji podatku dochodowego czyli Einkommensteuererklärung.

 

Warto pamiętać, że minijoberom przysługują te same prawa co innym pracownikom a więc ochrona przed wypowiedzeniem, prawo do urlopu oraz chorobowego.

 

Czy mogę pracować na kilku drobnych etatach?

Zasada jest prosta - granica dochodu uzyskanego z pracy na drobnym etacie nie może przekroczyć wspomnianych 450 euro. Nie ma znaczenia czy to jeden czy kilka etatów. Należy jednakn zwrócić uwagę na to, że do wynagrodzenia zaliczają sie również świadczenia dodatkowe jak np. premie świąteczne, przez co szybko można znaleźć się poza strefą dochodów nieopodatkowanych. Jeśli zdarzy się to conajmniej dwa razy w skali roku, stosunek pracy nie będzie już drobnym etatem a więc będzie podlegać opodatkowaniu.

 

Czy przysługuje mi płaca minimalna?

Ustawowa płaca minimalna obowiązuje także dla minijoberów. Od 1 stycznia 2017 roku minimalna stawka godzinowa wynosi 8,84 euro brutto.

 

Czy minijoberzy muszą wpłacać do kasy emerytalnej?

Od stycznia 2013 roku również dla drobnego etatu obowiązuje obowiązkowe ubezpieczenie emerytalne. 3,7% wynagrodzenia trafia do kasy emerytalnej czyli tzw. Rentenkasse. W zamian minijoberom przysługują wszystkie świadczenia związane z ubezpieczeniem emerytalnym. Każdy kto jednak nie chce odprowadzać wkładu własnego, ma prawo do złożenia wniosku o zwolnienie z tego obowiązku. Obowiązuje ono wtedy na czas wykonywania wszystkich drobnych etatów.

 

Czy mogę pracować na drobnym etacie dodatkowo?

Jeśli wykonywana praca na zasadach drobnego etatu nie jest głównym zajęciem, a jest wykonywana dodatkowo warto jednak pamiętać o dwóch rzeczach. Mianowicie nasz minijob nie może mieć wpływu na nasze główne zajęcie. W przeciwnym wypadku główny pracodawca ma prawo zakazania jego wykonywania. Mowa tu przykładowo o sytuacji w której drobny etat jest wykonywany u bezpośredniej konkurencji lub obciążenia z nim związane wpływają na wykonywanie właściwej pracy.

 

Nie można również zapominać o czasie pracy. Zasadniczo pracujemy 8 godzin dziennie przez maksymalnie 6 dni w tygodniu. Federalne prawo pracy reguluje bowiem maksymalną liczbę godzin w tygodniu pracy, która wynosi 48. W dłuższej perspektywie nie może ona zostać przekroczona.

 

Jak pogodzić zasiłek dla bezrobotnych (ALG I) z pracą na drobnym etacie?

Przede wszystkim o drobnym etacie należy powiadomić placówkę Jobcenter. Musi to nastąpić najpóźniej w dniu podjęcia stosunku pracy. Dodatkowo czas pracy nie może przekroczyć 15 godzin tygodniowo. Jeśli tak się stanie, minijober automatycznie traci status bezrobotnego i prawo do zasiłku ALG I.

Warto również pamiętać o tym, że jeśli wynagrodzenie z tytułu minijob nie może przekroczyć 165 euro aby otrzymywać świadczenie w pełnej wysokości. Nadwyżka zostaje bowiem odliczona od zasiłku. Wyjątkiem jest sytuacja w której świadczeniobiorca ALG I w okresie 18 miesięcy sprzed bezrobocia wykonywał pracę na drobnym etacie przez minimum rok. Wtedy wynagrodzenie pozostaje bez wpływu na zasiłek.

 

Zasiłek Hartz IV a minijob - ile mogę zatrzymać dla siebie?

Świadczeniobiorcy zasiłku dla bezrobotnych ALG II nazywanego potocznie Hartz IV, mogą pracować na zasadach drobnego etatu. Do granicy 100 euro dochód pozostaje bez wpływu na świadczenie. Jeśli bezrobotny zarabia jednak równe 450 euro to z pozostałych 350 euro zachowa jedynie 20%. Reszta trafia do Federalnego Urzędu Pracy. Koniec końców w portfelu pozostanie jednak w sumie o 170 euro więcej.