Reklama
Reklama

Płaca minimalna w Niemczech

Co zmieni się w 2019 roku?

Od stycznia 2017 roku płaca minimalna w Niemczech czyli tzw. Mindestlohn wynosi 8,84 euro na godzinę. Zgodnie z federalną ustawą o płacy minimalnej, wysokość minimalnego wynagrodzenia jest ustalana co dwa lata. W czerwcu Federalna Komisja ds. Płacy Minimalnej zaproponowała podniesienie stawki. Na propozycję przystała koalicja rządząca podnosząc poprzez rozporządzenie płacę minimalną do poziomu 9,19 euro na godzinę brutto począwszy od stycznia 2019 roku. W 2020 roku minimalna stawka ma z kolei wzrosnąć do 9,35 euro na godzinę brutto.

Grupy zawodowe dla których w 2019 roku płaca minimalna nie obowiązuje

W kontekście płacy minimalnej warto wspomnieć, że w Niemczech minimalna stawka nie obejmuje wszystkich grup zawodowych. Do wyjątków należą:

  • Osoby poniżej 18 roku życia bez wykształcenia zawodowego (tzw. Ausbildung),
  • Uczniowie i praktykanci (bez względu na wiek) będący w trakcie kształcenia zawodowego (Berufsausbildung),
  • Osoby długotrwale bezrobotne - płaca minimalna nie obowiązuje ich podczas pierwszych 6 miesięcy pierwszego podjętego stosunku pracy.
  • Praktykanci odbywający praktyki szkolne lub studenckie,
  • Praktykanci odbywający dobrowolne staże lub praktyki mające pomóc w wyborze wykształcenia zawodowego lub w przyjęciu na studia (praktyki nie mogą trwać dłużej niż 3 miesiące),
  • Wolontariusze.

Warto wspomnieć o zbiorowych układach pracy, które częściowo zakładały niższe stawki branżowe od ustawowego minimum. Wraz z początkiem 2019 roku przestają obowiązywać wszelkie okresy przejściowe. Innymi słowy - w żadnej branży pracownicy nie mogą otrzymywać mniej niż zakłada ustawa o płacy minimalnej. Jedynym wyjątiem są wyżej wymienione grupy zawodowe.  

Branżowa płaca minimalna - stawki na 2019 rok

W Niemczech obok ustawowej płacy minimalnej obowiązują również minimalne stawki branżowe. Te są ustalane na podstawie zbiorowych układów pracy, które wynikają z porozumienia przedstawicieli związkówz zawodowych z pracodawcami. 2019 rok przyniesie również tutaj zmiany (patrz tabela poniżej).  

 

Podwyżki płacy minimalnej dla poszczególnych branż przypadające na styczeń 2019 roku:

 

Branża

Minimalna stawka w 2018 roku

Minimalna stawka od 1.12019

Rzemiosło dekarskie

12,90 Euro

13,20 Euro

Montaż instalacji elektrycznych

10,95 Euro

11,40 Euro

Sprzątanie budynków:

- sprzątanie wnętrz

10,30 Euro (zachodnie landy)

9,55 Euro (wschodnie landy)

10,56 Euro (zachodnie landy)

10,05 Euro (wschodnie landy)

- czyszczenie okien i elewacji

13,55 Euro (zachód)

12,18 Euro (wschód)

13,82 Euro (zachód)

12,83 Euro (wschód)

Leasing pracowniczy

9,27 Euro (wschodnie Landy wraz z Berlinem)

9,49 Euro (wschodnie landy wraz z Berlinem)

Branża opieki

10,55 Euro (zachodnie landy wraz z Berlinem)

10,05 Euro (wschód)

11,05 Euro (Zachodnie landy wraz z Berlinem)

10,55 Euro (wschód)

 

Pozostałe podwyżki płacy minimalnej dla poszczególnych branż wchodzące w życie w trakcie 2019 roku:

Obok branż w których płaca minimalna zostaje podniesiona wraz z początkiem 2019 roku, mamy do czynienia z szeregiem branż, gdzie stawki zmienią się w późniejszym czasie:

Branża

Minimalna stawka w 2018 roku

Nowa stawka w 2019 roku

 Branża budowlana

- Robotnicy

11,75 Euro (zachód, Berlin, wschó)

12,20 Euro (zachód, Berlin, wschód)
Podwyżka od marca 2019

- Robotnicy wykwalifikowani

14,95 Euro (zachód)

14,80 Euro (Berlin)

15,20 Euro (zachód
Podwyżka od marca 2019

15,05 Euro (Berlin)
Podwyżka od marca 2019

Leasing pracowniczy

9,49 Euro (zachód)

9,79 Euro (zachód)
Podwyżka od kwietnia 2019

 Malarze i lakiernicy

- Niewykwalifikowani pracownicy

10,60 Euro (zachód, Berlin, wschód)

10,85 Euro (zachód, Berlin, wschód)
Podwyżka od maja 2019

- Czeladnicy

12,40 Euro (wschód)

12,95 Euro (wschód)
Podwyżka od maja 2019

 

Na dzień dzisiejszy (02.11.2018 - przyp.red.) nowe stawki na 2019 rok nie zostały ustalone dla poniższych branż:

  • Doskonalenie zawodowe,
  • Przemysł mięsny,
  • Montaż rusztowań,
  • Kamieniarstwo i rzeźba w kamieniu.