Reklama
Reklama

Nieopodatkowane dodatki za pracę w dni świąteczne

Praca w święta Bożego Narodzenia wcale nie musi być utrapieniem, a może się wręcz pod względem finansowym opłacać. Dlaczego? Dodatki za pracę w nocy, w dni świąteczne oraz niedziele są nieopodatkowane pod warunkiem, że ich wysokość nie przekroczy ustawowego progu.

Jeśli pracownik jest zobowiązany do pracy w Wigilię lub w jedno z świąt Bożego Narodzenia albo w sylwestra, a pracodawca wypłaca dodatki z tego tytułu, to nie podlegają one opodatkowaniu do momentu osiągnięcia ustawowego progu.

Nieopodatkowane dodatki za pracę w dni świąteczne, niedzielę oraz w godzinach nocnych

Czas pracy

Wysokość dodatku niepodlegający opodatkowaniu

Praca w godzinach nocnych (między 20 a 6 rano)

25% wynagrodzenia podstawowego

Praca w godzinach nocnych od północy do 4 rano, jeśli praca zaczęła się przed północą

40% wynagrodzenia podstawowego

Praca w niedzielę między północą a północą oraz od północy do 4 rano, jeśli praca została rozpoczęta w niedzielę

50% wynagrodzenia podstawowego

Praca w święta od północy do północy oraz od północy do 4 rano, jeśli praca została rozpoczęta w dzień świąteczny

125% wynagrodzenia podstawowego

Praca 31. grudnia od godziny 14

125% wynagrodzenia podstawowego

Praca 24. grudnia od godziny 14 oraz 25. i 26. grudnia

150% wynagrodzenia podstawowego

 

Uwaga: Zwolnienie z opodatkowania dodatku za pracę w święta, niedziele i w godzinach nocnych jest przyznawane tylko na pracę, którą można udokumentować w wskazanym czasie. Jeśli pracownik otrzymuje dodatki stałe, niezależnie od tego ile pracuje, podlegają one opodatkowaniu w pełnym wymiarze.

O tym należy pamiętać:

  • Do obliczenia podstawowego wynagrodzenia godzinowego, należy przeliczyć otrzymywaną płacę razem z przyznanymi korzyściami majątkowymi/pieniężnymi na wynagrodzenie godzinowe.
  • Innych uposażeń w postaci dodatku świątecznego Weihnachtsgeld, czy dodatku urlopowego Urlaubsgeld a także innych premii oraz nieopodatkowanych bonusów nie należy uwzględniać przy obliczaniu podstawowego wynagrodzenia godzinowego.

Może dojść do sytuacji w której dodatek za pracę w niedzielę oraz dodatek za pracę w święto przypadają w jeden a ten sam dzień. W tym wypadku wysokość dodatku (patrz tabela) nie mogą być zliczane. Jeśli jednak praca w niedzielę i święta przypada równocześnie na pracę w godzinach nocnych, wtedy można otrzymać równocześnie nieopodatkowany dodatek za pracę w święto oraz w godzinach nocnych. Innymi słowy - w przypadku pracy w godzinach nocnych oraz w święto pracownik może otrzymać nieopodatkowany dodatek w wysokości 175% wynagrodzenia.