Reklama
Reklama

Niemcy: Czy szef może wysłać pracownika do lekarza zakładowego?

Czy szef ma prawo wysłać pracownika do lekarza zakładowego? Czy ten natomiast dotrzyma tajemnicy lekarskiej, czy prześle wyniki badania do przełożonego?

Lekarze zakładowi pełnią prawnie ustalone funkcje, czyli wspierają pracodawcę w zakresie bezpieczeństwa i ochrony w pracy. Jeśli jednak pracodawca przypuszcza, że ktoś jest niezdolny do pracy, może ze względu na wątpliwości co do bezpieczeństwa, wysłać zatrudnionego na badanie u lekarza zakładowego.

Przykładem może być sytuacja w której szef podejrzewa, że pracownik jest od czegoś uzależniony. Jeśli pracodawca chce natomiast sprawdzić zwolnienie lekarskie zatrudnionego i wysyła go do lekarza zakładowego, działa niezgodnie z prawem. Dodatkowo lekarze zakładowi muszą dotrzymać tajemnicy lekarskiej. Jeśli pracownik nie zwolni go więc tajemnicy, pracodawca i tak niczego się nie dowie.

Zwolnienie z tajemnicy lekarskiej może wyniknąć jednak z obowiązków pracownika. Jednak nawet w takiej sytuacji zatrudniony nie musi podać wszystkich szczegółów odnośnie swojego stanu zdrowia, a jedynie tylko te, które są  istotne dla stosunku pracy.