Reklama
Reklama

Niemcy: Wypowiedzenie umowy w trybie natychmiastowym przez pracownika

Terminy wypowiedzenia ustala każda umowa o pracę. To zapewnia obu stronom bezpieczeństwo i czas na znalezienie zastępstwa czy nowego zatrudnienia. Co jednak, gdy pracownik chce niezwłocznie zakończyć stosunek pracy? Czy osoba zatrudniona w Niemczech ma prawo do wypowiedzenia umowy w trybie natychmiastowym?

Długie terminy wypowiedzenia często utrudniają zmianę miejsca pracy. Nowy pracodawca poszukuje zwykle kogoś od zaraz, a zatrudniony nie może opuścić obecnego stanowiska do upłynięcia terminu wypowiedzenia. W takiej sytuacji nasuwa się pytanie, czy ma osoba zatrudniona w Niemczech ma prawo do natychmiastowego wypowiedzenia umowy? Warto wiedzieć, że stosunek pracy może zostać zakończony z ważnego powodu bez dotrzymania terminu wypowiedzenia przez każdą stronę umowy, także przez pracownika. Ważne powody muszą opierać się jednak na faktach, które powodują, że dalsze wykonywanie pracy jest niemożliwe. Takim powodem może być przykładowo niewypłacanie przez pracodawcę wynagrodzenia, zniewagi i obelgi ze strony przełożonego, napastowanie seksualne czy rasistowskie zachowanie. Taka sytuacja ma także miejsce, gdy pracodawca regularnie odmawia zatrudnionemu urlopu.

Należy jednak pamiętać, że chęć podjęcia innej pracy nie jest powodem uzasadniającym wypowiedzenie umowy w trybie natychmiastowym. W takiej sytuacji pracownik musi dotrzymać terminów wypowiedzenia. Jeśli tego nie zrobi, będzie musiał w najgorszym wypadku zapłacić odszkodowanie pracodawcy, który poniesie koszty związane z wynajęciem pracowników tymczasowych, rekrutacją  czy przerwami w produkcji.

Natychmiastowe wypowiedzenie umowy przez pracownika może nastąpić w terminie dwóch tygodni od zaistnienia okoliczności, które sprawiają, że dalsza praca w przedsiębiorstwie nie jest możliwa. Jeśli ktoś odczeka przykładowo cztery tygodnie, daje do zrozumienia, że sytuacja wcale nie jest ani tragiczna, ani pilna.

W przypadku notorycznie powtarzających się zajść należy złożyć wypowiedzenie w trybie natychmiastowym, od razu gdy zostanie przekroczona granica dopuszczana przez niemieckie prawo. Tym samym jeśli pracodawca przykładowo nie wypłacił wynagrodzenia, zatrudniony musi wpierw go upomnieć. Gdy sytuacja zdarzy się ponownie, osoba zatrudniona może złożyć natychmiastowe wypowiedzenie. W wielu przypadkach przed złożeniem wypowiedzenia w trybie natychmiastowym należy upomnieć pracodawcę, by ten miał możliwość zmiany lub zakończenia nieodpowiedniego działania.

Więcej na ten temat:

Wypowiedzenie umowy o pracę w Niemczech

Niemcy: Mity związane z prawem pracy