Reklama
Reklama

Czy pracodawca może przedłużyć okres próbny w Niemczech?

Okres próbny w Niemczech jest fazą, w której obie strony umowy wzajemnie się poznają i sprawdzają, czy długotrwała współpraca jest możliwa. Co, gdy strony po upływie tego czasu nadal nie są pewne co do chęci kontynuowania stosunku pracy?

Czy umownie uzgodniony okres próbny może zostać wydłużony przez pracodawcę? Okazuje się, że nie. W tej kwestii niemieckie prawo pracy nie pozostawia żadnych wątpliwości  - pracodawca nie może jednostronnie, bez zgody zatrudnionego przedłużyć okresu próbnego, co potwierdzają adwokaci specjalizujący się w prawie pracy. Oznacza to również, że obie strony umowy mogą jednak wspólnie zadecydować o tym by odsunąć w czasie jego zakończenie.

Warto wspomnieć, że jeśli pracownik zgodzi się na takie rozwiązanie, zostanie to uwzględnione w umowie o pracę. Przykładowo jeśli w umowie o pracę zawarto informację o trzymiesięcznym okresie próbnym, a pracownik przebywa na zwolnieniu chorobowym przez okres jednego miesiąca, pracodawca nie jest w stanie w pełni ocenić danej osoby. W takim wypadku może zaproponować wydłużenie okresu próbnego o maksymalnie trzy kolejne miesiące.

Standardowy okres próbny o długości sześciu miesięcy może zostać wydłużony, jeśli tylko zachodzą ku temu odpowiednie przesłanki. Przykładowo pracodawca nie jest pewny z końcem okresu próbnego, czy nowy pracownik pasuje do zespołu, pyta więc o możliwość jego wydłużenia. Warto przystać na taką prośbę. Dlaczego? Od siódmego miesiąca stosunku pracy obowiązuje ochrona przed wypowiedzeniem. Oznacza to, że okres wypowiedzenia jest wtedy niezależny od okresu próbnego, a zatem dłuższy.

Uwaga!

W pierwszych sześciu miesiącach trwania stosunku pracy oraz porozumienia, co do długości okresu próbnego, pracodawca ma prawo do wypowiedzenia umowy pracownikowi z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia. Decydujący w tym wypadku jest dzień dostarczenia wypowiedzenia. Oznacza to, że może ono zostać wręczone nawet ostatniego dnia okresu próbnego.