Reklama
Reklama

Koronawirus w Niemczech: Kto otrzyma Kurzarbeitergeld (KUG)?

Ze względu na panującą pandemię koronawirusa, wiele niemieckich firm zmaga się z problemami. Część przygotowuje się nawet na przestoje. By zapobiec ogromnym stratom, pracodawcy mogą częściowo wspomóc się skróconym czasem pracy, czyli tzw. Kurzarbeit. Co oznacza to jednak dla pracowników?

By przedsiębiorstwa zmagające się z problemami ze względu na koronawirusa, mogły bez zwolnień zatrudniać dalej wszystkich pracowników, władze niemieckie wprowadziły nowe prawo. Dzięki niemu firmy mają łatwiej otrzymać Kurzarbeitergeld (KUG), czyli część wynagrodzenia należącego się pracownikowi za okres, w którym obowiązuje skrócony czas pracy. Zmiana ma obowiązywać od pierwszej połowy kwietnia.

Kto wnioskuje o KUG i jakie należy spełnić warunki?

Wniosek o skrócony czas pracy, czyli Kurzarbeit składa pracodawca. Pracodawca może zgłosić Kurzarbeit, jeśli przestój w pracy jest nieunikniony, a przedsiębiorstwo zrobiło wszystko, by go uniknąć. Natomiast prawo do KUG jest związane z kolei z czterema wymogami:

  • W przedsiębiorstwie musi dojść do znacznego przestoju.
  • Przedsiębiorstwo musi zatrudniać przynajmniej jednego pracownika.
  • Pracownicy, których dotyczy Kurzarbeit, nie mogą zostać zwolnieni.
  • Pracodawca musi zgłosić przestój w trakcie miesiąca, w którym zaczyna obowiązywać Kurzarbeit.

Co zmienia się w przypadku KUG?

  • Przedsiębiorstwa będą mogły korzystać z KUG, jeśli z mocą wsteczną od 1 marca przestój będzie dotyczył 10% zatrudnionych. Dotychczas musiał dotyczyć minimum jednej trzeciej pracowników.
  • Pracownicy nie powinni generować godzin ujemnych (niem. Minusstunden). W nawiązaniu do tego pracodawcy w Niemczech nie będą zobowiązani do wyrównania tych godzin za pomocą konta czasu pracy (niem. Zeitkonto). W myśl wcześniejszych zasad, firma mogła czerpać z nadgodzin zapisanych na koncie czasu pracy, zanim mogła złożyć wniosek o pomoc.
  • Przedsiębiorstwa otrzymają przypuszczalnie zwrot kosztów za składki opłacane przez pracodawców na ubezpieczenie społeczne (Sozialversicherung) za zatrudnionych pracujących w skróconym czasie pracy.
  • KUG będzie należał się także pracownikom tymczasowym.

Ile pieniędzy otrzymają zatrudnieni pracujący w skróconym czasie pracy?

W przypadku Kurzarbeit pracownicy otrzymają 60% straty pensji netto (stan na 19.03.2020 - przyp.red.). Jeśli w gospodarstwie domowym mieszka jedno lub więcej dzieci, pracownikowi należy się 67% straty pensji netto.    

Przykład: Mężczyzna pracuje zamiast pięciu godzin tygodniowo, tylko cztery. Otrzyma więc 80% swojego standardowego wynagrodzenia. Za pozostałe 20% należy mu się KUG o wysokości 60% stawki dziennej. Odpowiada to 12% wynagrodzenia tygodniowego. Pracownik może liczyć więc na 92% swojej stałej pensji. Jeśli jednak posiada dzieci, otrzyma 93,4% stałego wynagrodzenia tygodniowego.

W niektórych przypadkach może dojść do całkowitego wstrzymania pracy, wtedy mowa o Kurzarbeit Null.

Urlop i nadgodziny a Kurzarbeit

Przedsiębiorstwo funkcjonujące w skróconym czasie pracy i oferujące pracownikom KUG, musi najpierw zrobić wszystko by uniknąć takiej sytuacji. Pomoc zatrudnionych jest więc wtedy wymagana. Jednak po wprowadzeniu Kurzarbeit pracodawca nie może nałożyć już na zatrudnionych nadgodzin. Szef ma natomiast prawo wysłać pracownika na urlop.

Czy pracodawca może zadecydować, kogo wyśle na przymusowy urlop a kogo na Kurzarbeit?

Przy wyborze pracowników, decydujący jest obszar, w którym firma ma do czynienia z przestojem. Jeśli dalej będzie istniała możliwość wyboru, ten musi zostać podjęty według tego co słuszne i dobre. W wielu zakładach i radach zakładowych wprowadzenie skróconego czasu pracy i wszystkich związanych z tym rozwiązań wymaga zgody rady zakładowej.

Kontynuacja wypłaty pensji dla pracujących rodziców

Aktywni zawodowo rodzice zostaną objęci wyjątkiem. Rząd ma zamiar wprowadzić prawo, dzięki któremu, w przypadku zamkniętych szkół i przedszkoli rodzice będą mieli prawo do dalszego wypłacania pensji. Pracodawcy mają otrzymać zwrot za poniesione koszty od państwa.

Co obowiązuje w przypadku osób prowadzących jednoosobowe działalności gospodarcze?

Ponieważ osoby prowadzące własne przedsiębiorstwa nie są ustawowo zobowiązane do ubezpieczenia na wypadek bezrobocia, nie mają także prawa do KUG.