Kiedy należy wymienić prawo jazdy w Niemczech?

Do 2033 roku miliony starych praw jazdy muszą zostać wymienione na nowe, unijne dokumenty. Aby uniknąć tłumów i zamieszania na ostatnią chwilę, niemiecki Bundesrat przegłosował plan wcześniejszego rozpoczęcia wymiany dokumentów. Ma ona być realizowana stopniowo – po kolei dla danych roczników urodzenia. Z tej okazji poniżej prezentujemy najważniejsze informacje o tym, jak będzie wyglądał proces wymiany praw jazdy.

Miliony kierowców w Niemczech mają jeszcze stare, papierowe prawo jazdy, którego dni są już policzone. Najpóźniej bowiem do 19 stycznia 2033 musi ono bowiem zostać wymienione na nowy, plastikowy dokument, zgodny z unijnymi standardami. Aby uniknąć tłumów i zamieszania na ostatnią chwilę, Bundesrat przegłosował plan wcześniejszego rozpoczęcia wymiany dokumentów. Ma się ona odbywać stopniowo – po kolei dla poszczególnych roczników. Celem takiego postępowania jest wymiana jak największej liczby starych dokumentów do 2028 roku, gdyż wtedy swoją ważność tracą również prawa jazdy wydawane od 2013 roku i konieczne będzie ich odnowienie. Jeśli rząd federalny zrealizuje plan wymiany prawa jazdy zgodnie z zakładanymi terminami, rozporządzenie może wejść w życie.

Prawo jazdy ważne tylko 15 lat

Sprawa dotyczy około 43 milionów kierowców w Niemczech! Zgodnie z obowiązującą zasadą prawa jazdy wydane od 19 stycznia 2013 są ważne tylko 15 lat. Później dokument musi zostać wymieniony – przede wszystkim w celu aktualizacji fotografii jego posiadacza. Na konieczność wymiany nie mają wpływu regularne badania lekarskie kierowców czy też inne rodzaje kontroli. Proces wymiany prawa jazdy nie pozbawia też w żaden sposób uprawnień do kierowania pojazdem, w związku z czym nie ma konieczności powtórnego zdawania egzaminu. Wystarczy tylko nowe zdjęcie i około 25 euro opłaty za wydanie nowego, unijnego prawa jazdy. Nowy, jednolity w całej Unii Europejskiej wzór prawa jazdy ma również zagwarantować najwyższy poziom zapobiegania fałszerstwom. Podczas kontroli łatwiej będzie też zidentyfikować posiadacza, jeśli jego fotografia w dokumencie będzie dość aktualna. Dzięki unijnym wytycznym, uchwalonym już w 2006 roku, mają zostać ujednolicone przepisy dotyczące ponad 110 rodzajów prawa jazdy w Europie.

Planowane terminy wymiany praw jazdy

Terminy wymiany dla praw jazdy wydanych do 31.12.1998

Rok urodzenia posiadacza dokumentu Do kiedy należy wymienić prawo jazdy?
przed 1953 19.01.2033
1953–1958 19.01.2022
1959–1964 19.01.2023
1965–1970 19.01.2024
1971 i później 19.01.2025


Terminy wymiany dla praw jazdy wydanych od 01.01.1999

Rok wydania dokumentu Do kiedy należy wymienić prawo jazdy?
1999–2001 19.01.2026
2002–2004 19.01.2027
2005–2007 19.01.2028
2008 19.01.2029
2009  19.01.2030
2010 19.01.2031
2011 19.01.2032
2012–18.01.2013 19.01.2033


Dlaczego w 2013 roku zostało wprowadzone nowe prawo jazdy?

Nowe prawo jazdy w formacie karty kredytowej zostało wprowadzone w ramach realizacji wytycznych Unii Europejskiej. Jego pojawienie się ma przede wszystkim utrudnić działalność fałszerzom dokumentów. Celem nowych regulacji jest także stworzenie ogólnounijnego rejestru uprawnień do kierowania pojazdami, co ma przeciwdziałać zjawisku tzw. turystyki egzaminacyjnej.

Ubieganie się o międzynarodowe prawo jazdy możliwe tylko z nowym dokumentem

Nie jest istotne, kiedy zostało wydane prawo jazdy. Jego wymiana jest nieunikniona, jeśli w związku z daleką podróżą konieczne jest wyrobienie międzynarodowego prawa jazdy. Może je otrzymać wyłącznie osoba posiadająca nowe, plastikowe prawo jazdy. Międzynarodowe prawo jazdy jest wymagane np. w USA. Nie trzeba go posiadać, chcąc prowadzić samochód w innych krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z wytycznymi Unii Europejskiej inne państwa członkowskie oraz kraje Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej są zobowiązane do uznawania wszelkich obowiązujących dotychczas dokumentów prawa jazdy, a więc również tych z okresu NRD. Nie mogą one przy tym wymagać okazania plastikowego prawa jazdy, tłumaczenia dokumentu czy też międzynarodowego prawa jazdy. Kierowcy, którzy już dziś chcieliby posiadać plastikowe prawo jazdy, bardzo łatwo mogą uzyskać nowy dokument. Wystarczy uiścić opłatę manipulacyjną (25 euro) w organie wydającym dokument, załączając dotychczasowe prawo jazdy oraz aktualną fotografię.