Szukaj
Close this search box.
  • Polski
  • Українська

Siedem kroków postępowania z błędną decyzją podatkową z Niemiec

W brew pozorom, często zdarza się, że decyzje podatkowe przesyłane przez niemieckie Urzędy Skarbowe, zawierają błędy.  Warto zatem otrzymaną z urzędu pocztę wziąć dokładnie pod lupę. To jednak nie wszystko - jeżeli nieprawidłowości wpadną w oko, dobrze było by wiedzieć, jakie kroki w danym przypadku podjąć.

Otrzymuję decyzję podatkową i…

Na samym początku należy dokładnie przestudiować i sprawdzić decyzję podatkową. Aby zrobić to dobrze, należy podjąć następujące kroki:

1.  Sprawdzić formalności

W pierwszej kolejności należy skontrolować dokument pod względem poprawności numeru podatkowego (Steuernummer), który znajduje się w lewym górnym rogu decyzji. Jeżeli okaże się, iż numer ten jest błędny, należy niezwłocznie poinformować o tym urząd skarbowy. W teorii może wydać się to mało istotne, jednak może prowadzić np. do wezwań do złożenia zeznania podatkowego pod prawidłowym numerem podatkowym.

2.  Sprawdzić kwotę nadpłaty bądź niedopłaty oraz numer rachunku bankowego.

Na pierwszej stronie decyzji, mniej więcej w połowie dokumentu znajduje się „tabela” w której można doszukać się informacji, czy należy się zwrot, czy jednak trzeba będzie do podatku dopłacić. Zawarte tam liczby informują o kwotach należnych/odprowadzonych z tytułu podatku dochodowego (Einkommensteuer), podatku kościelnego (Kirchensteuer) oraz dodatku solidarnościowego (Solidaritätszuschlag). Dane te należy porównać z tymi, które zostały wpisane w zeznaniu podatkowym lub dokumencie „Lohnsteuerbescheinigung”. Tuż pod tabelą często znajduje sięnumer konta, na który zostanie przelany zwrot.

# Wskazówka

Jeżeli należy się zwrot podatku a podana kwota długo nie wpływa na konto warto także sprawdzić, czy dane bankowe są poprawne.

3.  Sprawdzić dane podane do obliczenia podatku oraz uzasadnienie wydanej decyzji

Bezpośrednio pod danymi bankowymi znajduje się lista obrazująca, jak podatek został wyliczony (tzw. Besteuerungsgrundlage zur Steuerfestsetzung 20XX). Listę otwierają uzyskane dochody, a kończy kwota podlegająca opodatkowaniu, bądź obliczenie dodatku solidarnościowego. Dane te należy porównać z danymi podanymi w zeznaniu podatkowym. Najpierw jednak warto zajrzeć do uzasadnienia decyzji (Erläuterungen), gdyż znajduje się tam informacja o zmianach, które w danych punktach dokonał urząd skarbowy oraz które odbiegają od danych podanych w zeznaniu.

 

4.  Co zrobić, jeżeli pojawiły się błędy rachunkowe?

Jeżeli pojawią się błędy, zaleca się ze względów czasowych złożenie podania o korektę wniosku. Jedynym minusem, który za tym idzie, jest brak możliwości podjęcia kroków prawnych przeciwko decyzji wydanej przez urząd skarbowy – takowe można podjąć jedynie składając odwołanie od decyzji.

# Wskazówka

Aby zostawić sobie otwarte możliwości, należy złożyć w urzędzie skarbowym jednocześnie podanie o korektę oraz odwołanie. Jeżeli błąd rachunkowy zostanie skorygowany – można w każdej chwili zrezygnować z odwołania.

5.  Co zrobić, jeżeli nie zgadzamy się z otrzymaną decyzją

Urząd skarbowy może decyzje podatkowe unieważniać, albo zmieniać. Dlatego też powinno się odwoływać od decyzji, w których pojawiły się błędy w treści. Postępowanie odwoławcze jest bezpłatne, jednak nie należy zbyt długo zwlekać z wystosowaniem odpowiedniego wniosku, ponieważ zbyt wiele czasu nie ma: z pouczenia prawnego (Rechtsbehelfsbelehrung) wynika, iż na odwołanie przeznaczony jest miesiąc (gdy decyzja jest przesłana na niemiecki adres) lub 2 miesiące – w przypadku, gdy decyzja podatkowa przesyłana jest do Polski. Ważne jest również, aby jednoznacznie podać od której decyzji się odwołuje. Wystarczy przesłać kartkę pocztową lub faks – to w zupełności wystarcza, aby zachować tzw. formę pisemną odwołania (które nawiasem mówiąc, nie wymaga specjalnej formy – wystarczy sformułowanie „niniejszym odwołuję się od decyzji podatkowej […]”. Jeżeli po upływie obowiązującego terminu (miesiąc, bądź dwa) odwołanie nie zostanie złożone, decyzja podatkowa staje się prawomocna.

Termin na odwołanie zaczyna się z reguły z dniem w którym faktycznie otrzymano decyzję. Ciężko jednak dojść do tego, kiedy list trafił w ręce podatnika, przyjęto uproszczoną regułę: termin na odwołanie zaczyna się automatycznie po upływie trzeciego dnia od przekazaniu listu (przez urząd skarbowy) na pocztę. Datę przekazania listu można odczytać z pieczątki umieszczonej przez US. Jeżeli przesyłka decyzji trwa dłużej niż wspomniane 3 dni, termin na odwołanie rozpoczyna się z dniem faktycznego dostarczenia listu do adresata. Termin na złożenie odwołania mija po miesiącu (bądź po dwóch – gdy list był wysyłany do Polski) – jeżeli koniec terminu wypada w niedzielę, bądź w ustawowe święto, przesuwa się on na następny dzień roboczy.

# Wskazówka

W razie wątpliwości najlepiej jest złożyć odwołanie od razu po otrzymaniu niesatysfakcjonującej decyzji. Uzasadnienie można dosłać osobnym pismem w późniejszym terminie.

W przypadku gdy w terminie przeznaczonym na odwołanie nastąpiła dłuższa nieobecność i decyzja podatkowa nie została w odpowiednim czasie odczytana, można złożyć w urzędzie skarbowym odwołanie oraz wnioskować o przedłużenie terminu (Powrót do poprzedniego stanu – Wiedereinsetzung in den vorherigen Stand). Nieobecność trzeba jednak odpowiednio uzasadnić i  udowodnić.

# Wskazówka

Przy niedopłacie podatku dobrze jest wraz z odwołaniem wnioskować o zawieszenie egzekucji/wykonania (Aussetzung der Vollziehung). Wtedy należną kwotę podatku trzeba wyrównać dopiero po wyjaśnieniu spornych punktów – patrz po rozpatrzeniu odwołania. Rozwiązanie to jest o tyle korzystne, że w razie odrzucenia odwołania uniknie się poprzez to wysokich odsetek za zwłokę.

6.  Tak należy odczytywać decyzję urzędu skarbowego w sprawie odwołania

Jeżeli odwołanie zostało złożone w terminie, urząd skarbowy ponownie sprawdzi zeznanie podatkowe. W pierwszej kolejności jednak zadecyduje, czy złożone odwołanie jest w ogóle dopuszczalne/ czy są podstawy, aby takowe składać. Jeżeli urząd uzna, iż będzie rozpatrywał odwołanie, może wówczas przyjąć całkowicie lub częściowo uzasadnienie odwołującego się. W efekcie końcowym decyzja podatkowa może być odpowiednio zmieniona. Jeżeli urząd skarbowy zaakceptuje odwołanie (uzna, iż są podstawy, aby takowe złożyć), nie ma pewności, że sprawa jest wygrana. Urząd ma prawo przyjąć odwołanie, ale może uznać, iż uzasadnienie jest niewystarczające – i co za tym idzie – może swojej pierwszej decyzji nie zmienić.

Fiskus sprawdza zeznania zawsze w pełnym wymiarze. W związku z tym mogą się ukazać dodatkowe błędy, które mogą doprowadzić do tego, iż podatek będzie musiał być dopłacany. Jeżeli taki przypadek nastąpi, osoba rozpatrująca odwołanie ma wówczas obowiązek poinformowania podatnika o tym, z kolei zaś ten ma prawo wyboru, którą decyzję: „nową” czy „starą” uzna za obowiązującą.

7.  Ostatnia możliwość: wniesienie sprawy do sądu

Jeżeli odwołanie nie przyniesie żadnego skutku, pozostaje jeszcze wniesienie sprawy do sądu. Nie należy tego jednak czynić pochopnie – tylko wtedy, jeżeli istnieją niepodważalne dowody na to, iż decyzja US jest niesłuszna. W najgorszym przypadku nie tylko nie osiągnie się swego celu (korzystniejsza decyzja podatkowa), ale też zostaną nałożone na odwołującego się wysokie koszty procesu oraz odsetki wynikające z dopłaty do podatku. Dlatego jeżeli sięga się po to narzędzie (wniosek w sądzie) – dobrze jest złożyć sprawę w dobre ręce – czyli fachowca: najlepiej skorzystać z pomocy prawnika i doradcy podatkowego, aby ci w imieniu podatnika próbowali „wyciągnąć” z decyzji jak największe korzyści dla podatnika.

Na co należy zwrócić uwagę

1.     Wspólne zeznanie podatkowe (Zusammenveranlagung)

Małżeństwa, które złożyły wspólne zeznanie podatkowe, a chcące się odwołać, muszą wystosować tylko jedno odwołanie (nie ma konieczności, aby każdy z małżonków z osobna takowe wystosowywał).

2.     Dobrowolne zgłoszenie do urzędu skarbowego

Jeżeli nie oddano w terminie, lub oddano niekompletne zeznanie podatkowe, dobrze jest zgłosić ten fakt do US. Jeżeli US po latach sam dojdzie do tego, ryzykuje się nie tylko konieczność tłumaczenia się, ale naraża się też na wysokie kary finansowe za zwłokę.

 

Udostępnij:
0 0 votes
Oceń artykuł
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
Zobacz wszystkie komentarze

Czy wobec trwającej epidemii niemiecki Finanzamt zmienił terminy dotyczące rozliczenia podatku z Niemiec? Na to i inne pytania związane z podatkami w Niemczech odpowiada Piotr Wietrzykowski z firmy Intertax24.

Czy do złożenia wniosku o Kindergeld jest potrzebny niemiecki numer PESEL? Dlaczego niektóre dokumenty dołączane

Przy okazji pytania nadesłanego przez Pana Adriana wyjaśniamy różnicę między niemieckim Steuernummer oraz Identifikationsnummer, radzimy

Zobacz również

© 2023 Digital Monsters Sp. z.o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.
Portal Punkt.media nie ponosi odpowiedzialności za wszelkiego rodzaju treści publikowane przez użytkowników.
Strona korzysta z cookies – możesz zmienić warunki przechowywania cookies w przeglądarce.