Reklama
Reklama

Zmiany w Elterngeld: Co oznacza to dla świadczeniobiorców?

Elterngeld

Więcej możliwości pracy na część etatu, mniej biurokracji i świadczenie dla wcześniaków. Tak zmieniło się Elterngeld. Zmiany dotyczą dzieci urodzonych od 1 września 2021 roku.

Zmiany w niemieckim Elterngeld

Rodzice, którzy pracują na część etatu i pobierają Elterngeld, mogą cieszyć się z kilku poprawek, które już obowiązują. Dopuszczalny czas pracy w trakcie pobierania świadczenia został zwiększony z 30 do 32 h tygodniowo. Z kolei w przypadku tzw. Partnerschaftsbonus, czyli świadczenia wspierającego jednoczesną pracę na część etatu obu rodziców, zwiększono limit z  25-30 h tygodniowo do 24-32 h tygodniowo. Podczas gdy dotychczas rodzice mogli pobierać Partnerschaftsbonus 4 miesiące z rzędu, teraz mogą to robić między 2 a 4 miesiącami z możliwością przerwy lub wydłużenia. Prawo do świadczenia mają także rodzice samotnie wychowujący dziecko.

PRZYKŁAD: Ojciec i matka chcą oboje pracować na część etatu. Złożyli wniosek o Partnerschaftsbonus. Ten zapewni im w okresie do maksymalnie 4 miesięcy świadczenie o wysokości 150-900 euro doliczane do wynagrodzenia.

By otrzymać bonus, należy przestrzegać kilku zasad:

  • Maksymalna liczba przepracowanych w tygodniu godzin nie może przekroczyć 24-32 h. To, czy w danym dniu osoba przepracuje więcej lub mniej, nie jest ważne, liczy się końcowy wynik.
  • Rodzice często nie wiedzą, jak długo będą pracowali na część etatu – miesiąc, dwa, trzy czy cztery. Nie jest to ważne, przy składaniu wniosku nie muszą deklarować jeszcze ostatecznej decyzji. Mogą zawnioskować o pieniądze na 4 miesiące i zakończyć wcześniej pobieranie świadczenia lub zawnioskować o świadczenie na 2 miesiące i ewentualnie wydłużyć okres.
  • Jeśli w trakcie pobierania Partnerschaftsbonus jeden z rodziców zachoruje i nie będzie mógł pracować, drugi z nich dalej będzie otrzymywał świadczenie.

Kolejna ważna zmiana dla rodziców pracujących na część etatu: Wysokość Elterngeld nie zmienia się pod wpływem innych świadczeń zastępujących wynagrodzenie (np. Kurzarbeitergeld) pobieranych przez rodzica. Dodatkowo od teraz przedstawienie dokumentacji o czasie pracy będzie wymagane tylko w sytuacjach wyjątkowych, co znacząco ułatwi sprawę.

Rodzice wcześniaków

Rodzice wcześniaków otrzymają Elterngeld do 4 miesięcy dłużej. Obowiązuje zasada:

  • Narodziny 6-7 tygodni przed terminem – dodatkowy miesiąc Elterngeldu,
  • Narodziny 8-11 tygodni przed terminem – 2 dodatkowe miesiące Elterngeldu,
  • Narodziny 12-15 tygodni przed terminem – 3 dodatkowe miesiące Elterngeldu,
  • Narodziny 16 i więcej tygodni przed terminem – 4 dodatkowe miesiące Elterngeldu.

Ułatwienia administracyjne

Jeśli samodzielny dochód dodatkowy rodziców średnio wynosi mniej niż 35 euro miesięcznie, mogą oni zawnioskować, by wszystkie samodzielne dochody z ostatnich 12 miesięcy przed porodem nie zostały uwzględnione w Elterngeld. Dotychczas do świadczenia pod uwagę brana była ryczałtowa stawka dochodu z ostatniego roku przed porodem.

PRZYKŁAD: Zatrudnionej jako wychowawca na pełen etat osobie urodziło się w grudniu dziecko. W roku kalendarzowym przed narodzinami poza jednorazowym zarobkiem z tytułu wykonywania wolnego zawodu o wysokości 200 euro osoba nie miała żadnych dochodów samodzielnych. Według starych zasad zostałaby potraktowana jako przedsiębiorca jednoosobowy, lecz ze względu na brak dochodów otrzymałaby tylko minimalne świadczenie Elterngeld o wysokości 300 euro. Według nowych zasad osoba ta może zdecydować się na traktowanie jako osoba niebędąca przedsiębiorcą. Oznacza to, że dochód 200 euro nie zostanie wliczony. Elterngeld zostanie obliczone więc na podstawie ostatnich 12 miesięcy, w których pracowała jako wychowawca i zarabiała średnio 1500 euro miesięcznie. Wysokość Elterngeld wyniesie wtedy 975 euro.