Koniec z Harz IV. Niemcy wprowadzają Bürgergeld

Bürgergeld

Największa reforma świadczeń socjalnych od lat właśnie staje się faktem. Rządząca koalicja likwiduje zasiłek Harz IV na rzecz nowego świadczenia Bürgergeld. Niemiecki rząd zatwierdził już nową formę zasiłku socjalnego. Kto ją otrzyma i ile wyniesie? Kiedy ma wejść w życie zasiłek obywatelski Bürgergeld? Oto przegląd najważniejszych informacji.

Czym jest Bürgergeld?

Bürgergeld, czyli zasiłek obywatelski to projekt koalicji rządzącej. Politycy chcą szeroko zakrojoną reformą prawa dopasować system socjalny do dzisiejszych potrzeb i problemów mieszkańców Niemiec. Od 1 stycznia przyszłego roku miliony potrzebujących mają otrzymać więcej pieniędzy i lepszą opiekę w ramach wprowadzanych zmian. ”Dzięki Bürgergeld wzmocnimy państwo socjalne i wyprowadzimy ludzi na stałe z bezrobocia”, poinformował federalny minister pracy Hubertus Heil. Osoby już pobierające zasiłek dla bezrobotnych „Arbeitslosengeld II” (czyli popularny Hartz IV) otrzymają także Bürgergeld. W takim wypadku nie trzeba będzie składać nowych wniosków. Z nowego świadczenia skorzystają także osoby, których dochód nie wystarcza na pokrycie kosztów utrzymania. Zasiłek obywatelski będzie przysługiwać także osobom zdolnym do zatrudnienia od 15 roku życia, a potrzebującym wsparcia oraz osobom starszym powyżej 65 roku życia.

Kiedy Bürgergeld wchodzi w życie?

Od 1 stycznia 2023 roku Harz IV oficjalnie zmieni się na nowy zasiłek obywatelski. Wraz z początkiem nowego roku miliony osób mają otrzymać większą pomoc finansową i lepszą opiekę od państwa.

Ile wyniesie Bürgergeld?

Kwota zabezpieczenia podstawowego ma wzrosnąć z 449 do 502 euro. Osoby dorosłe, żyjące w jednym gospodarstwie domowym ze swoim partnerem, otrzymają 451 euro. Młodzież od 14 roku życia uzyska 420 euro, natomiast na dzieci w wieku od 6 do 14 lat państwo wypłaci 348 euro, a dzieci mające mniej niż 6 lat – 318 euro. Podwyżka kwoty podstawowego zabezpieczenia (niem. Grundsicherung) jest wyższa niż zazwyczaj, ze względu na wysoką inflację.

Bürgergeld a majątek: Jak zostanie ustalona kwota świadczenia?

Zasiłek obywatelski będzie wypłacany na 6 miesięcy, a po upływie tego okresu świadczeniobiorca będzie zobowiązany do złożenia nowego wniosku. Do obliczenia jego wysokości będą brane pod uwagę:

  • wysokość kosztów utrzymania,
  • koszty najmu,
  • wysokość dochodów i wartość majątku, a także wysokość dochodów i wartość majątku partnera bądź małżonka. 

W tej kwestii nastąpi jednak ważna zmiana – majątek świadczeniobiorcy będzie sprawdzany dopiero po dwóch latach otrzymywania Bürgergeldu. W ten sposób rząd zamierza ograniczyć biurokrację związaną z systemem świadczeń socjalnych. Warto również wspomnieć, że również koszty mieszkania będą przez dwa lata uznawane na poczet zasiłku bez górnej granicy. Dopiero po tym okresie powierzchnia mieszkalna oraz wysokość czynszu będą rozstrzygające dla wysokości świadczenia.

Jak złożyć wniosek o Bürgergeld?

Zasadniczo, aby otrzymać Bürgergeld, konieczne będzie złożenie wniosku. Wniosek początkowo będzie można złożyć nieformalnie ustnie lub pisemnie, później trzeba będzie wypełnić stosowne formularze. 

Wskazówka! Składanie wniosku o Bürgergeld nie jest jeszcze możliwe, ponieważ stosowne reformy jeszcze nie weszły w życie.

Bürgergeld a sankcje ze strony Jobcenter

Osoby niewspółpracujące z placówką Jobcenter, muszą liczyć się z karami, ale łagodniejszymi niż dotychczas. Zasiłek zostanie zmniejszony jedynie w przypadku zaniedbania umówionego terminu w Jobcenter.

Naruszenie obowiązków, takie jak nieprzyjęcie proponowanej pracy, nie będzie sankcjonowane przez pierwszych 6 miesięcy pobierania zasiłku. Po tym okresie ponowne naruszenie obowiązków lub zaniedbanie terminu grozi zmniejszeniem kwoty świadczenia o maksymalnie 30%.

Czy emeryci otrzymają Bürgergeld?

Według informacji podanych przez federalne ministerstwo pracy, emeryci nie mają otrzymywać Bürgergeldu. Dla emerytów przewidziana jest inna forma zapomogi.