X

Szwajcarskie świadectwo pracy

Po zakończeniu stosunku pracy będąc pracownikiem możesz zażądać wystawienia świadectwa pracy (Arbeitszeugnis). Warto jednak się o nie również upomnieć przy zmianie przełożonego lub gdy zmienisz stanowisko pracy w firmie. Wtedy możesz ubiegać się o wystawienie tzw. Zwischenzeugnis.

Co musi zawierać świadectwo pracy?

Do obligatoryjnych informacji na szwajcarskim świadectwie pracy należą:

 • Dane personalne – Twoje oraz Twojego pracodawcy,
 • Data rozpoczęcia i zakończenia stosunku pracy,
 • Lista najważniejszych czynności i zadań jakie wykonywałeś w ramach powierzonego Ci stanowiska,
 • Wyrazistą ocenę pracy,
 • Posiadający moc prawną podpis pracodawcy wraz z datą wystawienia świadectwa.

Jak powinno wyglądać świadectwo pracy – warunki formalne:

Dokument powinien zostać sporządzony maszynopisem na papierze i w dobrej jakości. Świadectwo powinno być starannie przygotowane, bez żadnych plam czy pokreślonych zdań,wyrazów lub tym podobnych. Ponadto ważna jest poprawność językowa – błędy ortograficzne nie mają tu prawa się pojawić.

Warto wiedzieć, że…

 • Na świadectwie pracy nie mogą pojawić się informacje nie związane z stanowiskiem pracy,
 • Treści zawarte w dokumencie muszą być zgodne z prawdą,
 • Jednorazowe zdarzenia lub odosobnione przypadki stawiające pracownika w negatywnym świetle nie mogą zostać uwzględnione przy sporządzaniu świadectwa,
 • Pracodawca na świadectwie nie może pominąć powtarzających się naruszeń  i zakłóceń stosunku pracy za które odpowiadałeś tylko i wyłącznie Ty jako pracownik jego firmy, jeśli tylko zostaną Ci one udowodnione.
 • Przyczyna opuszczenia danej firmy może się znaleźć na świadectwie pracy tylko i wyłącznie wtedy, gdy ma na celu docenienie Twoich zasług dla zakładu pracy.
 • Dolegliwości czy choroby powinny znaleźć się w treści dokumentu, tylko i wyłącznie wtedy gdy miały wpływ na jakość Twojej pracy bądź Twoje zachowanie a także jeśli były bezpośrednim powodem zakończenia stosunku pracy.
 • Wystawiający świadectwo pracy jest zobowiązany do poinformowania Twojego przyszłego pracodawcy o potencjalnych ryzykach jakie niesie zatrudnienie Ciebie w firmie (np. problem alkoholowy w przypadku kierowcy).
 • W treści świadectwa nie powinny znaleźć się wyrażenia dwuznaczne oraz pełniące funkcję swoistego kodu mającego wyrażać niepochlebną opinię o Tobie.