Reklama
Reklama

Niemcy: Czy szef może nie wypłacić dodatku świątecznego?

Już niedługo osoby pracujące w Niemczech otrzymają Weihnachtsgeld. Czy jednak wszyscy mają w tym roku do niego prawo?

Święta będą zdecydowanie w tym roku wyglądały inaczej. Pandemia i kryzys wywołany koronawirusem mają bowiem wpływ na całe życie mieszkańców Niemiec. Wiele osób już od jakiegoś czasu pracuje w formie skróconego czasu pracy, czyli Kurzarbeit. Firmy walczą o przetrwanie. Czy oznacza to jednak, że w tym roku Weihnachtsgeld w Niemczech nie zostanie wypłacony? Czy pracodawca może tak zrobić? 

Dodatek świąteczny jest dobrowolną gratyfikacją finansową, którą wypłaca pracodawca. Istnieją jednak podstawy prawe roszczenia, na które mogą powołać się pracownicy, jeśli przełożony nie zapewni Weihnachtsgeldu.

Umowa o pracę i zbiorowy układ pracy

Jeśli w umowie o pracę lub zbiorowym układzie pracy zawarty jest zapis o wypłacie dodatku świątecznego, ten zostanie wypłacony nawet w czasie kryzysu. Istnieje jednak wiele wyjątków. Przykładowo tzw. Freiwilligkeitvorbehalt, czyli zasada dobrowolności, która wskazuje, że wypłata dodatku świątecznego w Niemczech jest dobrowolna. To nie wyklucza również zmniejszenia Weihnachtsgeldu lub jego niewypłacenia.

Porozumienia zakładowe

W firmach niezwiązanych zbiorowym układem pracy, prawo do dodatku świątecznego reguluje najczęściej porozumienie zakładowe. W tym przypadku Weihnachtsgeld może zostać obcięty lub niewypłacony, jeśli pracodawca wypowie porozumienie zgodnie z terminem.

Tradycja zakładowa

Jeśli pracodawca w ciągu ostatnich trzech lat wypłacał większości zatrudnionych dodatek świąteczny, pracownik może zażądać otrzymania płatności. W takiej sytuacji świadczenie nie może zostać obcięte lub niewypłacone.

Równe traktowanie

Pracodawca jest zobowiązany do traktowania wszystkich pracowników równo. Jeśli wypłaca więc Weihnachtsgeld jednemu pracownikowi z konkretnej grupy, musi zaoferować dodatek pracownikom na porównywalnym stanowisku. Wyjątkiem jest sytuacja, w której wypłata pieniędzy jest przykładowo związana ze stażem pracy w zakładzie.

Kurzarbeitergeld

Bonusy finansowe, jak dodatek świąteczny, nie mają wpływu na wysokość Kurzarbeitergeld.