Reklama
Reklama

Kiedy osoby pracujące w Niemczech mają prawo do Insolvenzgeld?

Gdy firma ogłasza upadłość, Insolvenzgeld ma zapewnić pracownikom przynajmniej przez jakiś czas płynność finansową. Jednak nie każdy ma prawo do świadczenia.

Upadłość firmy oznacza kryzys nie tylko dla samego przedsiębiorcy, lecz także jego pracowników. Przyszłość staje się bowiem bardzo niepewna. Podczas gdy syndyk, czyli osoba zarządzająca majątkiem upadłego przedsiębiorcy, zasadniczo robi wszystko, by uchronić jak najwięcej miejsc pracy, nie oznacza to, że każdy pozostanie na swoim stanowisku. Federalny Urząd Pracy chcąc zapewnić pracownikom takiej firmy chociaż chwilowe wsparcie finansowe, wypłaca z kolei Insolvenzgeld, czyli zasiłek upadłościowy.

Kto ma prawo do pobierania Insolvenzgeld w Niemczech?

Wszyscy pracownicy firmy, która ogłasza upadłość, mają prawo do Insolvenzgeld od momentu rozpoczęcia postępowania dotyczącego niewypłacalności (niem. Insolvenzverfahren). Wypłata zasiłku upadłościowego możliwa jest także dwóch następujących przypadkach:

  • Gdy wniosek o ogłoszenie upadłości nie zostanie przyjęty ze względu na brak masy upadłościowej,
  • Gdy przedsiębiorstwo całkowicie wstrzyma funkcjonowanie.

Co musi zrobić pracownik, by otrzymać Insolvenzgeld?

Nie wszystkie osoby pracujące w Niemczech zdają sobie sprawę, że świadczenie nie jest wypłacane automatycznie. O Insolvenzgeld należy złożyć wniosek w Federalnym Urzędzie Pracy. To można zrobić na dwa sposoby:

  • Elektronicznie: Wniosek o zasiłek upadłościowy można wypełnić i złożyć online.
  • W formie papierowej: Wniosek o zasiłek upadłościowy można złożyć także w formie tradycyjnej. Odpowiedni formularz można zaleźć na stronie arbeitsagentur.de. Wypełniony formularz wraz z wymaganymi dokumentami należy wysłać do odpowiedniego urzędu pracy.

Jakie dokumenty muszę złożyć wraz z wnioskiem o Insolvenzgeld?

By otrzymać zasiłek upadłościowy, należy złożyć poza wnioskiem następujące dokumenty:

  • Insolvenzgeldbescheinigung, czyli dowód upadłości wystawiony przez pracodawcę lub zarządcę majątku,
  • Kopię umowy o pracę,
  • Pisemne wypowiedzenie umowy o pracę,
  • Ostatnie trzy odcinki płacowe (niem. Lohnabrechnung),
  • Sygnaturę akt postępowania dotyczącego niewypłacalność.

Wysokość Insolvenzgeld oraz maksymalny okres pobierania świadczenia

Wysokość Insolvenzgeld jest zależna od wysokości wynagrodzenia w ciągu ostatnich trzech miesięcy od rozpoczęcia postępowania dotyczącego niewypłacalności. Zasiłek jest wypłacany jednorazowo.

Federalny Urząd Pracy wypłaca świadczenie o wysokości wynagrodzenia netto, a pod pewnymi warunkami także wliczając w to prowizje, dodatek świąteczny czy za nadgodziny.

Insolvenzgeld jest zwolniony od podatku. Należy wpisać informację o zasiłku upadłościowym w rozliczeniu podatkowym wraz z poświadczeniem z Federalnego Urzędu Pracy.