Reklama
Reklama

Czy trzeba przyjmować każdą ofertę pracy z niemieckiego pośredniaka?

Niemiecki urząd pracy

Osoby zarejestrowane jako bezrobotne w Niemczech otrzymują od Federalnego Urzędu Pracy oferty pracy. Czy te trzeba przyjąć?

Osoby, które straciły zatrudnienie, muszą zarejestrować się w Urzędzie Pracy jako osoby bezrobotne. Jest to bowiem jeden z wymogów pozwalający na pobieranie zasiłku dla bezrobotnych (niem. Arbeitslosengeld). W tym czasie bezrobotny musi korzystać z pomocy urzędu w formie pośrednictwa pracy. Federalny Urząd Pracy proponuje osobom bez zatrudnienia wolne posady. Czy bezrobotni muszą jednak skorzystać z pomocy urzędu? 

Zasadniczo tak. Jeśli oferta pracy jest dostosowana do możliwości, powinna zostać przyjęta. Co oznacza “dostosowana do możliwości” (niem. zumutbar), reguluje niemieckie prawo. Przykładowo osoba bezrobotna musi przyjąć ofertę pracy, nawet jeśli jest ona całkowicie niezwiązana z ostatnim zatrudnieniem. Odmowy nie można złożyć także, gdy oferta pracy dotyczy zatrudnienia na czas określony lub miejsce pracy jest położone dalej od miejsca zamieszkania niż dotychczasowy zakład. 

Czas dojazdu do dwóch i pół godziny

Sytuacja wygląda inaczej, gdy oferta pracy narusza zawarte w zbiorowym układzie pracy ustalenia. Warto bowiem pamiętać, że przykładowo propozycja wynagrodzenia nie może być niższa, niż ustalono w zbiorowym układzie pracy. 

Bezrobotni mogą pod pewnymi warunkami nie przyjąć oferty pracy, jeśli czas dojazdu w ciągu jednego dnia między miejscem zamieszkania a miejscem pracy jest nieproporcjonalnie długi. Zasadniczo dotyczy to czasu dojazdu, który przekracza dwie i pół godziny przy ponad sześciogodzinnym czasie pracy.