Reklama

Kto w Niemczech otrzymuje największą odprawę?

odprawa

Osoby decydujące się zakończyć stosunek pracy, często mają prawo do Abfindung, czyli odprawy. Ponieważ w Niemczech nie ma jednak prawnego obowiązku jej wypłaty, ta często ma też różną wysokość.

Największą odprawę otrzymują w Niemczech osoby pracujące w Nadreni-Palatynacie. Po zakończeniu stosunku pracy otrzymują bowiem średnio 13.900 euro. Na drugim miejscu uplasowała się Bawaria z 12.400 euro. W starych krajach związkowych średnia wynosi 11.100 euro. O takich stawkach niektórzy mogą tylko marzyć. Przykładowo na wschodzie Niemiec odprawa jest już dużo mniejsza. Wynosi średnio 8.600 euro. Średnia całego kraju to 9.900 euro.

"Pracodawcy w Niemczech Wschodnich płacą swoim pracownikom średnio o 33% mniejszą odprawę niż pracodawcy w Niemczech Zachodnich" - komentuje Ashkan Saljoughi, prawnik specjalizujący się w prawie pracy.

Najmniejsza odprawa wypłacana jest osobom pracującym w Saksonii. Wynosi 6700 euro.

Ile otrzymują kobiety, ile mężczyźni?

Okazuje się, że różnica w wysokości odprawy dotyczy nie tylko regionów Niemiec, lecz także płci. Kobiety otrzymują bowiem mniejsze Abfindung, szczególnie w krajach związkowych, które średnio wypłacają największe sumy. Tak jest przykładowo w Bawarii. Mężczyźni otrzymują tu przeciętnie 15 tys. euro odprawy. Kobiety mogą liczyć na średnio 5 tys. euro mniej. Podobnie wygląda sytuacja w Nadrenii-Palatynacie, gdzie płeć żeńska otrzymuje Abfindung średnio o jedną trzecią mniejszą.

"Kobiety otrzymują przeciętnie 7800 euro, czyli około o 41% mniej niż mężczyźni, którzy dostają średnio 13.200 euro. Tę różnicę można przede wszystkim wytłumaczyć ciągle istniejącym w Niemczech zjawiskiem Gender Pay Gap. Przez to kobiety otrzymują za tę samą pracę mniejsze wynagrodzenie, niż ich męscy koledzy" - tłumaczy Saljounghi.

Długość pracy w firmie

Kolejnym faktorem mającym wpływ na wysokość odprawy, jest czas spędzony w firmie. W pierwszych pięciu latach pracy wysokość Abfindung dla kobiet i mężczyzn jest podobna. Po tym czasie różnica między płciami w kategorii odprawy jest jednak coraz większa. Po około 25 latach pracy w przedsiębiorstwie mężczyźni mogą liczyć na Abfindung około 34.800 euro. Z kolei kobiety mogą otrzymać jedynie średnio 19.100 euro.

Czy odprawa jest zawsze wypłacana w przypadku betriebsbedingte Kündigung?

Nie. Szef nie jest prawnie zobowiązany do wypłacania odprawy. Nawet gdy mamy do czynienia z inną formą zakończenia stosunku pracy. Obowiązują dwa wyjątki:

  • Gdy w planie społecznym (niem. Sozialplan) znajduje się zapis o prawie pracownika do odprawy,
  • Gdy firma związana jest zbiorowym układem pracy lub porozumieniem zakładowym, które przewiduje wypłatę odprawy.

UWAGA! Odprawę trzeba uwzględnić w zeznaniu podatkowym!

Czy pobierając odprawę, moje prawo do pobierania zasiłku dla bezrobotnych może zostać wstrzymane?

Jeśli pracownik otrzymał Abfindung, a stosunek pracy zakończył się przed upłynięciem terminu wypowiedzenia umowy, możliwość pobierania zasiłku dla bezrobotnych (niem. Arbeitslosengeld) może zostać czasowo wstrzymana.

Wielu szefów chce skrócić Kündigungsfrist, czyli termin wypowiedzenia umowy poprzez Aufhebungsvertrag, czyli umowę rozwiązującą stosunek. Wtedy wypłata zasiłku dla bezrobotnych może zostać wstrzymana.

Źródło: bild