Reklama

Minijob w Niemczech: Co zmieniło się od lipca 2022?

minijob

Nowa wysokość płacy minimalnej w Niemczech wpłynęła na zarobki oraz wymiar pracy osób zatrudnionych na niewielkim etacie, czyli Minijob.

Mindestlohn w Niemczech wzrósł 1 lipca 2022 z 9,82 euro na godzinę do 10,45 euro na godzinę. A już na październik rząd zaplanował kolejną podwyżkę do 12 euro na godzinę. Prawo do nowej, wyższej stawki mają także osoby zatrudnione w niewielkim wymiarze godzin (niem. Minijob). To dotyczy zarówno pracy na drobnym etacie w obszarze przemysłowym, jak i w prywatnych gospodarstwach domowych.

Limit godzin dla Minijob w Niemczech

Aktualnie granica zarobku na Minijob wynosi 450 euro. Przy podwyżce płacy minimalnej do 10,45 euro na godzinę, zmniejsza się automatycznie ilość możliwych do przepracowania godzin.

W okresie lipiec-wrzesień 2022 limit ten wynosi 43 h!

Razem z podwyżką wynagrodzenia minimalnego do 12 euro na godzinę, zwiększona zostanie także granica dochodu. Już od października osoby zatrudnione na drobnym etacie będą mogły zarabiać maksymalnie 520 h. Oznacza to, że od października 2022 będą mogły pracować maksymalnie 43 h!

Te obliczenia nie uwzględniają jednak jednorazowych premii i bonusów, które pracodawca może przyznać zatrudnionemu, chodzi m.in. o Weihnachtsgeld czy Urlaubsgeld.

Przekroczenie granicy dochodu

Osoby, które przekroczą granicę dochodu 450 euro miesięcznie (od października 2022 520 euro miesięcznie) nie będą pracowały już w formie Minijob. Ich zatrudnienie przekształci się w Midijob, co wiąże się z obowiązkiem ubezpieczenia społecznego.