Reklama
Reklama

Niemcy: Jak ubiegać się o dodatek świąteczny (Weihnachtsgeld)?

Dodatkowe pieniądze przed świętami wprawiają w dobry nastrój niejednego pracownika. Są jednak tacy, którzy o dodatku świątecznym mogą tylko pomarzyć. Czy o Weihnachtsgeld można się ubiegać? Czy pracodawca może go wycofać? Sprawdziliśmy.


Kiedy pracownik ma prawo do dodatku świątecznego (Weihnachtsgeld)?

Tak naprawdę żadne prawo nie mówi o tym, że pracownikowi przysługuje dodatek świąteczny, co oznacza, że pracodawca nie jest zobowiązany go wypłacać. Sprawa wygląda inaczej, jeżeli takie ustalenie znajdzie się w zbiorowym układzie pracy, porozumieniu zakładowym lub umowie o pracę. Wtedy pracownik musi otrzymać dodatkowe pieniądze.

Prawo do dodatku świątecznego następuję również przez tzw. utarty zwyczaj. Jeżeli w danym przedsiębiorstwie pracodawca wypłacił Weihnachtsgeld trzy lata z rzędu i nie zaznaczył, że chodziło o świadczenie jednorazowe, pracownicy mogą się o nie ubiegać.

Szef może jednak sobie zastrzec prawo do decyzji czy wypłaci dodatek świąteczny czy nie. W umowie o pracę powinna znaleźć się wtedy stosowna regulacja.

Czy pracownik może stracić prawo do dodatku świątecznego?

Pracownik traci prawo do dodatku tylko wtedy, gdy pracodawca ogłosi zmianę regulacji. Nawet w przypadku, gdy Weihnachtsgeld przysługuje tylko za sprawą pewnego „nawyku”, pracodawca nie ma prawa go wycofać tylko dlatego, że firma znajduje się w gorszym położeniu niż rok wcześniej.

Co się dzieje, jeżeli pracownik opuszcza firmę przed świętami?

Jeżeli dodatek świąteczny reguluje umowa o pracę, pracownik opuszczający swoje miejsce zatrudnienia ma prawo do otrzymania części pieniędzy. Kiedy np. zwolni się 31 października, przysługuje mu pięć szóstych dodatku. W niektórych umowach znajduje się jednak ograniczenie, które pozbawia byłych pracowników prawa do Weihnachtsgeldu. Często ustala się termin, do którego należy pracować, aby otrzymać dodatek. Takie ustalenie należy dokładnie sprawdzić, ponieważ może być ono nieważne. Wszystko zależy od tego czy dodatek świąteczny wypłacany jest za wykonaną pracę. Jeśli tak, pracownik ma do niego prawo.

Może zdarzyć się również tak, że Weihnachtsgeld stanowi dodatek wypłacany dobrowolnie w ramach bonusu dla pracownika za jego wierność i przywiązanie do przedsiębiorstwa. Pracownik opuszczający pracodawcę wcześniej traci szansę na dodatek świąteczny. Różnice między wiernością zakładową a wynagrodzeniem za wykonywaną pracę powinny zostać uwzględnione w umowie o pracę lub zbiorowym układzie pracy.

Jeden pracownik nic nie dostaje, a inni – owszem!

Jeżeli pracownik nie dostaje dodatku świątecznego, ale wie, że jego koledzy tak, to całkiem możliwe, że będzie mógł rościć do niego prawo. Pracodawca powinien kierować się zasadą równego traktowania. Pracownik musi z kolei zastanowić się czy między nim a kolegami nie istnieją różnice wynikające z hierarchii zawodowej. 

 

Weihnachtsgeld 2019: Wysokość premii świątecznej dla osób zatrudnionych w Niemczech [Link!]