Reklama
Reklama

Jak prawidłowo zameldować się jako osoba bezrobotna w Niemczech?

Federalny Urząd Pracy chciałby wiedzieć o fakcie utraty pracy jak najszybciej. O czym warto pamiętać by zaoszczędzić sobie kłopotów i stresów? Jakie dokumenty są potrzebne? Odpowiadamy!

Zasadniczo bezrobocie nie zaczyna się w pierwszym dniu bez pracy a znacznie wcześniej. Każda osoba, która wie, że straci pracę jest zobowiązana do powiadomienia o tym urzędników co najmniej 3 miesiące przed wygaśnięciem stosunku pracy. Osoba będąca już bezrobotną ma 3 dni na zgłoszenie tego faktu w urzędzie pracy.

Urząd można powiadomić na trzy różne sposoby:

  1. Telefonicznie,
  2. Osobiście, na wcześniej umówiony termin,
  3. Internetowo, poprzez stronę Federalnego Urzędu Pracy (arbeitsagentur.de).

Każdy, kto nie zgłosi się w wyżej wymienionych okresach ryzykuje wstrzymaniem wypłaty zasiłku (tzw. Sperrzeit) na tydzień. Również okres jego otrzymywania zostaje skrócony o siedem dni.

Z wstrzymaniem zasiłku należy liczyć się również składając wypowiedzenie. Każdy to zwolni się z pracy lub zostanie zwolniony na skutek swego zachowania ryzykuje wstrzymaniem świadczenia nawet na 12 tygodni. Powody złożenia wypowiedzenia lub powody które doprowadziły do wyrzucenia z pracy należy przedłożyć przy składaniu wniosku o zasiłek dla bezrobotnych Arbeitslosengeld.

Warto pamiętać również o tym, że zameldować się jako osoba bezrobotna należy się w odpowiedniej placówce Federalnego Urzędu Pracy. Listę urzędów wraz z danymi kontaktowymi można również znaleźć na stronie arbeitsagentur.de.

Jak wygląda cały proces? Po pierwszym kontakcie z urzędnikami, obowiązkowo do urzędu należy udać się również osobiście. Dlaczego? Zasiłek dla bezrobotnych nie jest wypłacany automatycznie, należy złożyć wniosek o jego przyznanie. Chodzi o tzw. Grundantrag, który obejmuje ostatnich pięć lat kariery zawodowej. Co ciekawe, wypełniając go w internecie, należy podać jedynie informacje dotyczące ostatnich 24 miesięcy.

Jakie dokumenty są wymagane?

  • Dowód osobisty,
  • Karta podatkowa (niem. Lohnsteuerkarte),
  • Ewentualnie decyzje związane z wcześniej już pobieranymi świadczeniami (decyzja zezwalająca, czyli Bewilligungsbescheid, potwierdzenie pobierania zasiłku) np. świadczenia dla bezrobotnych również w innej placówce urzędu.
  • Ewentualnie zaświadczenie o zatrudnieniu czyli Arbeitsbescheinigung,
  • Ewentualnie wypowiedzenie,
  • Ewentualnie zlecenie na wykonanie jednostkowej pracy,
  • Ewentualnie zaświadczenie o pobieraniu zasiłku chorobowego Krankengeld.

Ważnym punktem są zaświadczenia wystawiane przez byłych pracodawców (do 5 lat wstecz). Zabiegać o ich wystawienie przez pracodawcę należy jednak samemu. Warto o tym pamiętać, gdyż dopóki Urząd Pracy nie otrzyma dokumentów nie może rozpatrzyć wniosku.

Wypełniony wniosek należy złożyć osobiście w Urzędzie Pracy. Podczas rozmowy z doradcą omawiany będzie nie tylko wniosek, ale i perspektywy zawodowe – czy w grę wchodzi zmiana zawodu? Dodatkowe szkolenia? Jakie dana osoba ma plany na przyszłość? – to tylko niektóre z pytań, które zwykle padają w trakcie takiej rozmowy.

Później urzędnicy ostatecznie sprawdzają wniosek i decydują o przyznaniu zasiłku. Trwa to zwykle kilka dni.