Reklama
Reklama

Niemcy: Czy szef może obciąć wynagrodzenie?

Przełożony jest niezadowolony z pracownika lub firma przeżywa gorszy okres. Czy pracodawca może w takiej sytuacji zmniejszyć zatrudnionemu wynagrodzenie?

Zasadniczo pracownicy w Niemczech powinni mieć pewność, że co miesiąc otrzymają za swoją pracę odpowiednio wysokie wynagrodzenie. Często pojawiają się jednak co do tego wątpliwości. Co zatem mówi federalne prawo pracy? Czy pracodawca może samowolnie zmienić wysokość wynagrodzenia? Jeśli tak to w jakich przypadkach?

Specjaliści z zakresu niemieckiego prawa pracy są zgodni - firma nie ma prawa zmieniać wysokości wynagrodzenia pracownika, nawet w przypadku gdy jest niezadowolona z jego pracy, lub znajduje się w trudnym położeniu finansowym. Takiej możliwości pracodawca nie ma również w przypadku, gdy wysokość pensji reguluje umowa o pracę lub zbiorowy układ pracy. Co więcej, przełożony nie może także zmienić posady swojemu podwładnemu na inną, względnie niższą w firmowej hierarchii, by dany pracownik otrzymywał niższe wynagrodzenie. Takie działanie jest również sprzeczne z federalnym prawem pracy.

Z drugiej strony warto przyjrzeć się jednak składowym miesięcznej pensji. Niektóre części nie należą bowiem do standardowego wynagrodzenia, a to znaczy, że pracodawca nie jest prawnie zobowiązany do ich wypłacenia. Taką częścią składową może być przykładowo niemiecki dodatek świąteczny Weihnachtsgeld. Jeśli pracodawca zachowa sobie prawo o decydowaniu o Weihnachtsgeld co roku na nowo, może zmniejszyć wysokość wypłacanej stawki. Ta reguła dotyczy wszystkich dodatków, które otrzymują pracownicy z konkretnej okazji, a bez wykonywania pracy za zapłatę.

Ważne!

Pracodawcy, którzy nie wypłacają wynagrodzenia lub robią to z opóźnieniem, ryzykują pozwem i ryczałtowym odszkodowaniem dla pracownika o wysokości 40 euro. Kara ta może zostać nałożona nie tylko, gdy pracodawca nie wypłaca całej pensji, lecz także, gdy przeleje zatrudnionemu jedynie jej część. Przykładowo, gdy wypłaci wynagrodzenie, a nie zapewni zwrotu za kosztów podróży czy dodatku.