Reklama

Kurzarbeitergeld a Minijob w Niemczech

Kurzarbeit w Niemczech

Czy osoby zatrudnione na drobnym etacie w Niemczech mogą otrzymywać świadczenie Kurzarbeitergeld?

Gdy przedsiębiorstwo znajdzie się w trudnej sytuacji, przykładowo z powodu pandemii i musi czasowo zmniejszyć wydajność lub wręcz wstrzymać pracę, pracodawca może zawnioskować o świadczenie Kurzarbeitergeld dla pracowników. Jednak co z osobami zatrudnionymi na drobny etat, czyli tzw. Minijob?

Minijob a Kurzarbeitergeld w Niemczech

Jako Minijob określane jest zatrudnienie w niewielkim wymiarze godzin, które zapewnia pracownikowi maksymalnie 450 euro miesięcznie. Osoby zatrudnione na tej zasadzie mają prawo do ustawowej płacy minimalnej.

Zasadniczo Minijob dotyczą te same prawa i obowiązki, jak pracowników zatrudnionych na cały etat. Dotyczy to przykładowo prawa do urlopu, wypłacania wynagrodzenia w przypadku choroby czy wynagrodzenia za pracę w dni wolne i święta.

W przeciwieństwie do pracowników zatrudnionych na pełen etat tzw. minijobberzy nie płacą składek na ubezpieczenie na wypadek bezrobocia. Nie mają więc prawa do zasiłku dla bezrobotnych (niem. Arbeitslosengeld), gdy stracą zatrudnienie. I to ma znaczenie przy Kurzarbeitergeld. Bowiem tylko osoba, która opłaca składki na ubezpieczenie na wypadek bezrobocia, może zawnioskować o świadczenie Kurzarbeitergeld.

Minijob jako dodatkowy zarobek

Kto pracuje jedynie w niewielkim wymiarze pracy, nie ma więc prawa do Kurzarbeitergeld. Sytuacja wygląda jednak inaczej, gdy osoba ma stałą pracę i dodatkowo wykonuje Minijob. Kto miał dodatkową pracę przed złożeniem wniosku o Kurzarbeitergeld, może go dalej wykonywać. Osiągany przy tym dochód nie będzie wliczany w Kurzarbeitergeld.

Z kolei osoby, które rozpoczęły Minijob po zawnioskowaniu o Kurzarbeit, otrzymają mniej pieniędzy. Od kwoty świadczenia zostanie bowiem odjęty zarobek z pracy w niewielkim wymiarze godzin. Istnieją jednak regulacje specjalne, które dotyczą przykładowo kryzysu koronawirusowego.