Reklama
Reklama

Niemcy: Ciąża a prawo pracy

Zasiłek macierzyński czyli tzw. Mutterschaftsgeld jest wypłacany przez co najmniej 14 tygodni podczas ustawowego okresu ochrony pracującej kobiety w ciąży. O czym należy pamiętać składając wniosek?

Zasiłek macierzyński (Mutterschaftsgeld) zostaje wypłacany regularnie w czasie ustawowego okresu ochrony pracującej kobiety w ciąży i po połogu (Mutterschutzfrist), czyli sześć tygodniu przed porodem i do ośmiu tygodni po porodzie.

Wniosek o zasiłek macierzyński można złożyć najwcześniej na siedem tygodni przed terminem rozwiązania. Kiedy nie możesz wrócić do pracy z przyczyn osobistych i nie obowiązuje Cię już okres ochrony, przysługuje Ci tzw. Mutterschaftslohn. Kiedy prawo do wypłacania zasiłku macierzyńskiego dobiega końca, rodzic ma prawo do zasiłku wychowawczego (Elterngeld).

Zasiłek macierzyński odpowiada pełnemu średniemu wynagrodzeniu netto. Warunek jest jeden – musisz odprowadzać składki na ubezpieczenie.

Wysokość zasiłku macierzyńskiego (Mutterschaftsgeld)

Wysokość zasiłku macierzyńskiego stanowi średnią wynagrodzenia netto z trzech pełnych miesięcy kalendarzowych poprzedzających okres ochrony kobiety w ciąży. Kasy chorych wypłacają maksymalnie 13 euro na dzień kalendarzowy, a pracodawca dodaje pozostałe środki, aby uzyskać wysokość regularnego wynagrodzenia.

W przypadku osób, których miesięczne dochody nie przekraczają 390 euro, kasa chorych pokrywa pełną wartość zasiłku.

Powyższe regulacje dotyczą tylko osób ubezpieczonych państwowo. Kobiety w ciąży, które ubezpieczają się prywatnie, otrzymują maksymalnie 210 euro. Ich zasiłku macierzyńskiego nie wypłaca kasa chorych i pracodawca, lecz odpowiedni punkt Mutterschaftsgeldstelle Federalnego Urzędu ds. Ubezpieczeń (Bundesversicherungsamt).

Gdzie i jak złożyć wniosek o zasiłek macierzyński?

Pisemny wniosek należy złożyć w odpowiedniej kasie chorych (ubezpieczenie państwowe) lub w Mutterschaftsgeldstelle (ubezpieczenie prywatne lub rodzinne).

Wniosek można złożyć najwcześniej na siedem tygodni przed przewidywanym terminem rozwiązania, ponieważ lekarz wystawi niezbędne w tym celu zaświadczenie dopiero na tydzień przed rozpoczęciem okresu ochrony (na sześć tygodni przed terminem porodu). Po uzyskaniu zaświadczenia należy czym prędzej złożyć wniosek, aby uniknąć opóźnień w wypłacaniu zasiłku.

Dokumenty niezbędne do złożenia wniosku o zasiłek macierzyński

- Podpisany wniosek. Formularze wniosków można znaleźć online lub w kasie chorych. Niektóre z nich nie wymagają nawet wniosku, wystarczą im tylko poniższe dokumenty:

- Zaświadczenie lekarza o terminie porodu. Zaświadczenie może wystawić również położna. Kiedy go nie posiadasz, należy przedłożyć akt urodzenia dziecka.

- Zaświadczenie pracodawcy potrzebne do obliczenia wysokości zasiłku macierzyńskiego

- W przypadku porodu przedwczesnego – zaświadczenie lekarza.

Mutterschaftslohn

Kiedy okaże się, że nie możesz wykonywać pracy przed lub po okresie ochrony, przysługuje ci tzw. Mutterschaftslohn. Wypłaca go pracodawca, a jego wysokość również uzależniona jest od średniej z dochodów netto z trzech ostatnich miesięcy kalendarzowych.