Szukaj
Close this search box.
 • Polski
 • Українська

Stypendium BAföG

Federalna ustawa stypendialna (niem. Bundesausbildungsförderungsgesetz, w skrócie BAföG) gwarantuje młodym ludziom wykształcenie zgodne z ich predyspozycjami i aspiracjami – niezależnie od sytuacji finansowej rodziny.

Jakie cele stawia sobie BAföG?

Dobre wykształcenie jest podstawą sukcesu zawodowego, jednak każde wykształcenie wiąże się z poniesieniem kosztów finansowych. Zdobycie kwalifikacji nie może zakończyć się klęską z powodu brakujących środków. Celem świadczenia BAföG jest umożliwienie młodym ludziom zdobycia wykształcenia zgodnego z ich upodobaniami i umiejętnościami niezależnie od ich sytuacji materialnej.

Jaka forma kształcenia może zostać dofinansowane?

Świadczenie BAföG nie przysługuje tylko studentom szkół wyższych, ale również osobom podejmującym naukę w innych szkołach.

Zgodnie z § 2 Federalnej ustawy stypendialnej (BAföG), dofinansowana jest edukacja w

 1. ponadpodstawowych  szkołach ogólnokształcących (np. Hauptschule, Realschule, Gesamtschule, Gymnasium) od 10. klasy [§ 2 ustęp 1 pkt. 1 BAföG],
 2. szkołach zawodowych, do których uczęszczanie nie zakłada kompletnego wykształcenia zawodowego, łącznie z klasami wszystkich form wykształcenia podstawowego (np. jednoroczna szkoła zawodowa przygotowująca do dalszego kształcenia zawodowego – (niem. Berufsvorbereitungsjahr), od 10. klasy [§ 2 ustęp 1 pkt. 1 BAföG],
 3. szkołach zawodowych i technikach (Fachschulklassen, Fachoberschulklassen), do których uczęszczanie nie zakłada kompletnego kształcenia zawodowego [§ 2 ustęp 1 pkt. 1 BAföG],
 4. szkołach zawodowych i technikach, do których uczęszczanie nie zakłada kompletnego kształcenia zawodowego, o ile umożliwiają po co najmniej dwuletniej edukacji uzyskanie dyplomu kwalifikacji zawodowych [§ 2 ustęp 1 nr 2 BAföG],
 5. szkołach zawodowych i technikach, do których uczęszczanie zakłada uzyskanie kompletnego wykształcenia zawodowego [§ 2 ustęp 1 nr 3 BAföG],
 6. szkołach wieczorowych różnego typu oraz w kolegiach (Abendhauptschule, Berufsaufbauschule, Abendrealschule, Abendgymnasium, Kolleg) [§ 2 ustęp 1 pkt. 4 BAföG],
 7. wyższych szkołach zawodowych i na akademiach (Höchere Fachschule, Adademie) [§ 2 ustęp 1 pkt. 5 BAföG],
 8. szkołach wyższych (Hochschule) [§ 2 ustęp 1 pkt. 6 BAföG].

Ważne:

Osoby kształcące się na formach kształcenia wymienionych w punkcie 1 do 3, otrzymują świadczenie, kiedy nie mieszkają z rodzicami i z konieczności muszą znaleźć kwaterę poza miejscem zamieszkania.

Uczennice i uczniowie muszą znaleźć kwaterę poza miejscem zamieszkania z konieczności, gdy

 • z miejsca zamieszkania rodziców wybrana placówka edukacyjna nie jest dostępna – np. z powodu odległości,
 • prowadzą osobne gospodarstwo domowe lub są/były w związku małżeńskim lub zarejestrowanym związku partnerskim,
 • prowadzą osobne gospodarstwo domowe i mieszkają z co najmniej jednym dzieckiem.

Kto może ubiegać się o stypendium?

Osobistymi warunkami przyznania dofinansowania są przede wszystkim posiadanie niemieckiego obywatelstwa lub status prawa do pobytu, o którym mowa w § 8, ogólne predyspozycje do podjęcia wykształcenia oraz wiek nie przekraczający granicy wieku.

Obywatelstwo

Obok obywateli Niemiec, świadczenie BAföG przysługuje również wielu obcokrajowcom. Z reguły o dofinansowanie mogą ubiegać się obcokrajowcy z perspektywami pozostania w Niemczech oraz osoby zintegrowane ze społeczeństwem. To na przykład osoby z okresowym prawem pobytu przysługującym wg. ustawy o swobodnym przepływie osób/UE, zezwoleniem na okresowy pobyt za granicą przysługujący osobom spoza UE lub zezwoleniem do osiedlenia się. Jako że regulacje prawne są kompleksowe, zaleca się wcześniejsze zasięgnięcie informacji w odpowiednim urzędzie odpowiedzialnym za wspieranie wykształcenia (Amt für Ausbildungsfürderung).

Warunki

Ważne, by osoba podejmująca wykształcenie zawodowe spełniała osobiste wymogi umożliwiające jego ukończenie. Z reguły wystarcza, że osoba podejmująca wykształcenie uczęszcza na zajęcia i odbywa praktykę. Osoby kształcące się w wyższych szkołach zawodowych, na akademiach czy w szkołach wyższych muszą dodatkowo przedłożyć odpowiednie zaświadczenia potwierdzające ich umiejętności przed rozpoczęciem piątego semestru. Jeżeli w regulaminie kształcenia lub egzaminów przewidywany jest egzamin cząstkowy lub karta zaliczeń decydująca o rozpoczęciu trzeciego semestru, przedłużenie niezbędnego dokumentu jest niezbędne przed trzecim i czwartym semestrem.

Wiek

Podstawa prawna: § 10 BAföG. Osoby ubiegające się o dofinansowanie mogą je otrzymać tylko wtedy, gdy rozpoczynają naukę przed ukończeniem 30. roku życia, względnie przed ukończeniem 35. roku życia w przypadku studiów magisterskich. 

Udostępnij:
0 0 votes
Oceń artykuł
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
Zobacz wszystkie komentarze

Czy wobec trwającej epidemii niemiecki Finanzamt zmienił terminy dotyczące rozliczenia podatku z Niemiec? Na to i inne pytania związane z podatkami w Niemczech odpowiada Piotr Wietrzykowski z firmy Intertax24.

Czy do złożenia wniosku o Kindergeld jest potrzebny niemiecki numer PESEL? Dlaczego niektóre dokumenty dołączane

Przy okazji pytania nadesłanego przez Pana Adriana wyjaśniamy różnicę między niemieckim Steuernummer oraz Identifikationsnummer, radzimy

Zobacz również

© 2023 Digital Monsters Sp. z.o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.
Portal Punkt.media nie ponosi odpowiedzialności za wszelkiego rodzaju treści publikowane przez użytkowników.
Strona korzysta z cookies – możesz zmienić warunki przechowywania cookies w przeglądarce.